November 2017 (kurs i forberedende medisin på tysk) i Berlin

12 uker, 350 leksjoner, 4 dager per uke, 6 leksjoner pr dag

kursavgifter: 4200 EUR, 4000 EUR når man søker 3 måneder før kursstart.

 

Søknad

 

 

 

Februar 2018 (Kurs i forberedende medisin på engelsk)

21 uker, 450 leksjoner, 3 dager per uke, 6 leksjoner pr dag

kursavgifter: 5500 EUR (inkl. 1 uker gratis prøveperiode uten noen forpliktelser) 5000 EUR når man søker 150 dager før kursstart, 5200 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

 

Søknad

 

April 2018 (Intensiv trening til HAM-Nat og MedAT)

12 uker, 350 leksjoner, 4 dager per uke, 6 leksjoner per dag

kursavgifter: 4200 EUR,  4000 EUR når man søker 3 måneder før kursstart, 4200 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

 

Søknad

April 2018 (Intensivt kurs i forberedende medisin på engelsk)

12 uker, 350 leksjoner, 4 dager per uke, 6 leksjoner per dag

kursavgifter: 4200 EUR,  4000 EUR når man søker 3 måneder før kursstart, 4200 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

 

Søknad

 

Juli 2018 (HAM-Nat og MedAT Crash kurs)

35 uker, dager per uke, 6 leksjoner per dag

kursavgifter: 1290 EUR

Søknad

October 2018 (Kurs i forberedende medisin på engelsk)

24 uker, 450 leksjoner, 3 dager per uke, 6 leksjoner pr dag

kursavgifter: 5500 EUR (inkl. 1 uker gratis prøveperiode uten noen forpliktelser) 5000 EUR når man søker 150 dager før kursstart, 5200 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

Søknad