April 2017 (Intensivt kurs i forberedende medisin på engelsk)

12 uker, 350 leksjoner, 4 dager per uke, 6 leksjoner per dag

kursavgifter: 3900 EUR, 3,4000 EUR når man søker 150 dager før kursstart, 3650 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

Søknad

 

Juli 2017 (HAM-Nat og MedAT Crash kurs)

35 uker,  dager per uke, 6 leksjoner per dag

kursavgifter: 1290 EUR

Søknad

Oktober 2017 (kurs i forberedende medisin på engelsk) i Berlin

24 uker, 450 leksjoner, 3 dager per uke, 6 leksjoner pr dag

kursavgifter: 5500 EUR (inkl. 2 uker gratis prøveperiode uten noen forpliktelser) 5000 EUR når man søker 150 dager før kursstart, 5200 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

 

 

Søknad

November 2017 (kurs i forberedende medisin på tysk) i Berlin

12 uker, 350 leksjoner, 4 dager per uke, 6 leksjoner pr dag

kursavgifter: 4400 EUR, 4000 EUR når man søker 150 dager før kursstart, 4200 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

 

Søknad

 

 

 

Februar 2018 (Kurs i forberedende medisin på engelsk)

24 uker, 450 leksjoner, 3 dager per uke, 6 leksjoner pr dag

kursavgifter: 5500 EUR (inkl. 2 uker gratis prøveperiode uten noen forpliktelser) 5000 EUR når man søker 150 dager før kursstart, 5200 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

 

Søknad

 

Febru8ar 201 (kurs i forberedende medisin på tysk) i Berlin

12 uker, 350 leksjoner, 4 dager per uke, 6 leksjoner pr dag

kursavgifter: 4400 EUR, 4000 EUR når man søker 150 dager før kursstart, 4200 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

Søknad

 

 

April 2018 (Intensiv trening til HAM-Nat og MedAT)

12 uker, 350 leksjoner, 4 dager per uke, 6 leksjoner per dag

kursavgifter: 4400 EUR,  4000 EUR når man søker 150 dager før kursstart, 4200 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

 

Søknad

April 2018 (Intensivt kurs i forberedende medisin på engelsk)

12 uker, 350 leksjoner, 4 dager per uke, 6 leksjoner per dag

kursavgifter: 4400 EUR,  4000 EUR når man søker 150 dager før kursstart, 4200 EUR når man søker 90 dager før kursstart.

 

Søknad