Forkurset i forberedende medisin ved Berlin Medical Academy ble utviklet og bygget basert på de faglige kravene til ledende europeiske universiteter.

Våre kurs er også egnet for potensielle studenter som ønsker å studere i Tyskland.

 • Innholdet er direkte relevant for studiene, for eksempel anatomi.
 • Intensiv eksamensforberedelse gjennom ukentlige tester, hjemmearbeid og øvingseksamener.
 • Vi tilbyr deg muligheten til å velge mellom engelsk og tysk som undervisnings- og eksamensspråk. Engelsk, dersom du ønsker å studere utenlands, og tysk dersom du ønsker å studere i Tyskland, Østerrike eller Sveits.
 • Vi forplikter oss til å tilbakebetale 100% av skolepengene til kandidaten, eller tilby en gratis repetisjon av forkurset i forberedende medisin, dersom opptaksprøvene til et europeisk universitet ikke bestås, og studenten ikke får plass på et universitet det påfølgende året.
 • Kurset i forberedende medisin forbereder og gjør deg i stand til å studere ved de mest prestisjefylte medisinstudiene i Europa I tillegg representerer kurset en fullførelse av Baccalaureus i naturvitenskap med hensyn til de nødvendige kriteriene for å komme inn på medisinstudiet.
 • Vi er det beste akademiet i Tyskland til å tilby en fokusert forberedelse til å studere utenlands og i Tyskland.
 • Vårt kurs i forberedende medisin består av totalt 400 leksjoner, og gir dermed den mest intensive forberedelsen i Tyskland. De elevene som sikter mot å få en grad i utlandet har muligheten til å velge engelsk som undervisningsspråk, mens studenter som ønsker å studere i Tyskland, Østerrike eller Sveits kan fullføre kurset i forberedende medisin       på tysk.
 • Ved å ta våre kurs, kvalifiserer studentene våre seg til å studere i mange europeiske land (Ungarn, Polen, Tsjekkia, Romania, Latvia, Litauen, Moldova, Ukraina, Slovakia, Kroatia, Bulgaria, Russland og Italia).
 • Fullføring av vårt kurs i forberedende medisin vil også øke sjansene for å studere ved medisinske universiteter i Milano, Roma, Poznan, Warszawa, Szczecin, Gdansk, Praha, Hradec Králové, Riga, Kaunas, Plovdiv, Sofia, Bucuresti, Budapest, Szeged, Pécs, Bratislava og mange andre byer.
 • Da representanter fra revisjonskomiteene ved de respektive universitetene kommer til akademiet vårt på slutten kurset i forberedende medisin, kan opptaksprøvene tas på skolen vår.
 • Siden vi har kjennskap til de til tider svært så komplekse søknadsprosessene ved europeiske universiteter, gir vi studentene våre all mulig støtte, hjelper til med formaliteter og forbereder dem på best mulig måte for en god studiestart.

Studieforberedelse av høy kvalitet

 • For å sikre en høy kvalitet på undervisningen, er klassene våre begrenset til 20 studenter.
 • Berlin Medical Academy er sentralt beliggende i Berlin. Våre klasserom er utstyrt med den nyeste teknologien.
 • Læreplanen har vist seg suksessfull med mer enn 300 vellykkede avgangsstudenter fra alle steder i Berlin Medical Academy.
 • Alle våre forelesere har akademiske titler, og har allerede undervist ved prestisjetunge universiteter i inn- og utland, blant annet Charité – University Medical Center
 • Kurset i forberedende medisin gir det vitenskapelige grunnlaget som kreves for å bestå første studieår.

Vi tilbyr en intensiv og krevende forberedelse til gradsstudiene: allmenmedisin, odontologi, veterinærmedisin, farmasi og fysioterapi.