Berlin Medical Akademi ligger i  hjertet av Berlin. Vi er den eneste skolen i Tyskland som tilbyr studier i forberedende medisin på engelsk og tysk.

Vårt mål er å forberede våre deltakere for vellykkede medisinstudier ved ledende universiteter i hele Europa.

Studiet er utviklet for potensielle studenter, som ønsker å studere allmennmedisin, odontologi, veterinærmedisin, farmakologi og fysioterapi i utlandet eller planlegger å studere i Tyskland.

Ved å delta på våre kurs bruker du ventesemesteret fornuftig, forbedrer karaktersnittet ditt, og øker sjansene for å få en plass på et medisinsk universitet.

Vi har begrenset antall deltakere på hvert kurs til maks 20-25 stykker for å kunne forberede deg på de ulike studieprogrammene og tilby individuell veiledning. Alle våre fakultetsmedlemmer har mange års internasjonal undervisningserfaring.

Domaquaree_AussenansichtDomaquaree_Lobby