MÖT VÅRT TEAM

MÖT VÅRT TEAM

Möt vårt team

Lärarteamet på vår Pre Med-kurs som kommer förbereda dig inför att studera medicin utomlands är väl kvalificerade och erfarna inom sina respektive områden.

 

PROF. DR. JÖRG WISSEL
(Dekan)

Jag vill motivera dig att skapa grunden för en framgångsrik studietid med stöd av Berlin Medical Academy.

Prof. Dr. Jörg Wissel har undervisat medicinstudenter i ämnet neurologi i över 16 år. Genom hans många verksamma år i Tyskland, Europa och utomeuropeiska länder har han stor erfarenhet av att förbereda studenter inför en medicinsk karriär. Professor Dr. Jörg Wissel har även arbetat som forskarassistent vid Charité och University of Innsbruck samt hållit studentseminarier, praktikplatser och föreläsningar. Förutom att vara dekan på Berlin Medical Academy, är han också professor i neurologi vid den humanistiska fakulteten på University of Potsdam Brandenburg, överläkare vid det akademiska undervisningssjukhuset på Charité i Berlin, medlem av avdelningen för neurologisk rehabilitering och fysisk terapi på Spandau sjukhus och medlem av fakulteten för det medicinska universitet i Innsbruck, Österrike, samt en stipendiat från Royal College of Physicians i London, Storbritannien.

 

DR. WILLIAM TASKER
(Föreläsare i pediatrik och anatomi)

Med mig får du lära känna människokroppen och alla dess aspekter.

Dr. William Tasker slutförde sina medicinstudier vid University of Newcastle under 2014. Dr. Tasker har arbetat på flertalet brittiska sjukhus inom geriatrik, pediatrik, gerontopsykiatri, hematologi, urologi,  och akutmedicin samt inom urologi och allmänkirurgi. Utöver dessa erfarenheter har han även många andra kvalifikationer, bland annat ett pedagogiskt certifikat, pediatrisk forskning och akuthjälp, utexaminerad med flera utmärkelser.

 

DR. JADRANKA CUBRILO
(Föreläsare i kemi)

Jag vill inspirera dig till att utforska det fascinerande ämnet kemi och optimalt förbereda dig inför din kommande tentamen.

Dr. Jadranka Cubrilo slutförde sin doktorsexamen i organisk kemi vid universitetet i Stuttgart 2007. Hon ansvarar för undervisningen i kemi på engelska och tyska och för att utveckla nya projekt, kurser och experiment för studenter. Hon undervisade begåvade studenter vid den biologiska olympiaden i Brandenburg och genomförde vetenskapliga och tekniska experiment för barn och elever på ”Long Night of Sciences” och ”TSB Action Days” vid Humboldt University i Berlin.

 

 

DR. HABIL. AXEL KOWALD
(Föreläsare i biologi)

Biologi är min stora passion. Låt dig inspireras och lär dig de viktigaste grunderna för dina medicinstudier.

Efter avslutad kandidat- och masterexamen i biokemi, fokuserade Dr Axel Kowald på ämnet gerontologi och fortsatte sin utbildning vid Storbritanniens nationella institut för medicinsk forskning. Specialiserad på åldringsmekanismer har Dr. Kowalds forskning fokuserat på områdena molekylär- och cellbiologi, bioinformatik och matematik. Han har arbetat på tre tyska och två brittiska universitet, samt vid Max Planck-institutet för molekylär genetik och på Institutet för Avancerade Studier i Budapest. Dessutom har han arbetat inom industrin för bioteknologi och mottagit flera patent.

 

 

DR. SHAHAR GEVA
(Administrativ direktör)

Min vision är att göra det enklare för motiverade unga människor att studera medicin.

Dr. Shahar Geva slutförde sina medicinstudier 2006 på den medicinska fakulteten vid University of Debrecen i Ungern, där han specialiserade sig på radiologi. Sedan 2008 har Dr. Geva varit direktör för Overseas Medical Education Network.

 

 

PHD MARYAM SHAKER
(Föreläsare i fysik)

Jag vill göra fysikens värld förståelig för dig. Var nyfiken.

Maryam Shaker avslutade sin doktorsexamen i fysik 2014 i Tyskland. Under sin utbildning blev hon hedrad med många utmärkelser. Vid University of Alexandria tilldelades hedersbetyg och vid sin civilingenjörsutbildning med examen i fysik var hon bland de bästa studenterna 2007-2008.

Hennes nuvarande forskningsprojekt ”The Electroreductive Synthesis of Fuels Powered by Renewable Energy Sources” har redan fått ett globalt intresse

 

 

PHD OLAF NACHTIGALL
(Föreläsare i kemi)

Under mina lektioner ger jag dig grunden för framgångsrikt medicinskt laboratoriearbete.

Olaf Nachtigall är föreläsare i kemi vid Berlin Medical Academy. Han har också arbetat som forskningsassistent vid Free University of Berlin, där han handledde studenter i laboratoriekursen “Allmän och oorganisk kemi”. Dessutom var han en föreläsare i “Experimentella tekniker för skolpraxis” – föreläsningsdelen “Dyes” vid Free University och föreläsare i “Kemi för studenter i integrerad vetenskap.”

 

DR. SANDY KILKPATRICK

(Föreläsare i kemi)

Sandy avslutade sina universitetsstudier på Wadham College, University of Oxford, under 2009. Han arbetade i London från 2009 till 2010 som huvudlärare i kemi vid Westminster Tutors (David Game College).

Han mottog sin doktorsexamen under 2014 från University of Sussex, och återvände sedan till Oxford under 2015 för att forska vid R.J.P. Williams Junior. Allt medan han undervisade i oorganisk kemi. Sedan november 2018 arbetar Sandy på Bayer-Humboldt Universität zu Berlin, där han forskar i metallorganiska komplex som katalysator för CO2-användning.


 

DR. STEFAN KIRSTEIN
(Föreläsare i fysik)

Jag erbjuder dig en omfattande introduktion till fysikens relevanta fundament.

Stefan Kirstein studerade fysik vid Technical University of München. Under sin doktorsavhandling grundade han, tillsammans med Dr. Ing. Hans Riegler, Riegler & Kirstein GmbH. Efter att ha tagit doktorsexamen vid Johannes Gutenberg University i Mainz 1999, har Dr. Kirstein haft en postdoktoral position vid Hebrew University i Jerusalem. Dr. Kirstein arbetade under fem år som forskningsassistent vid Max Planck Institute for Colloids and Interface och habiliterade 2000 med ämnet ”Självmonterade kompositer av konjugerade föreningar och halvledarnde nanokristaller”. Kirstein arbetar även som forskningsassistent och föreläsare på fysiska institutet vid Humbold university.

 

DOKTOR. LUIS R. PANIAGUA VOIROL

“Låt mig ta med dig på en resa genom livets grundpelare, från anatomer till ekosystem.”

Dr. Luis R. Paniagua Voirol fick sin kandidatexamen i biologi vid Universidad de las Américas Puebla, Mexiko. Han belönades med Mitsubishi International Scholarship, något som den bästa studenten i vetenskap mottar. Han tog examen med Summa Cum Laude-utmärkelser och fick de bästa betygen i sin generation.

Han fick ett helt stipendium från Wageningen University, Nederländerna, för att studera en dubbel masterexamen i växtvetenskap.

Under sin doktorsexamen i biologi vid Freie Universität Berlin, forskade han på djur-mikrob-växtinteraktioner och mottog Magna Cum Laude-utmärkelser.

Hans arbete har publicerats i välrenommerade vetenskapliga tidningar. Han har handlett mänger av kandidat- och masteruppsatser och har gott om erfarenhet som biologilärare såväl online som offline och på såväl gymnasienivå som på masternivå.

Berlin Medical Academy
Friedrichstraße 79, 4th Floor,
10117 Berlin
Telefon: +49 30 88786525
E-postadress: [email protected] 
Öppettider: 
Måndag – Fredag Tillgänglig från kl.
9:30 till 15:30

Kontakta oss för att ta reda på mer om vår utbildning

Berlin Medical Academy

Copyright © 2020 OME Medical Education Academy UG (haftungsbeschränkt), All rights reserved | Tel: +49 30 88786525 | Berlin Medical Academy | Friedrichstraße 79, 4th Floor, 10117 Berlin | Privacy Policy | Privacy Center | Imprint | T&C
Close Menu