Våra partneruniversitet

Våra partneruniversitet

Kontakta oss mer information om dina möjligheter:

Våra partneruniversitet

Berlin Medical Academys Pre Med-kurs erbjuder dig den bästa förberedelsen inför att studera medicin utomlands

Oavsett vilket universitet du studerar medicin utomlands på, kommer du få en förstklassig utbildning. De universitet vi samarbetar med gör det dock ännu enklare för dig genom att underlätta vid din ansökningsprocess.

De partneruniversitet vi listar här nedan har noggrant valts ut baserat på våra många års erfarenhet av deras högklassiga utbildningsprogram, deras exceptionella faciliteter, anseende och feedback från våra studenter. Utexaminerade studenter från Berlin Medical Academy som studerat vid dessa universitet har fått framgångsrika karriärer i hela den Europeiska unionen såväl som i deras hemländer.

När du ska välja vilket universitet du ska studera medicin utomlands på, fråga oss då om våra partneruniversitet och dra fördel av de kontakter som Berlin Medical Academy har till dessa ansedda institutioner.

University of Warszawa grundades 1809. I över 200 år har skolan utexaminerat välutbildade läkare. Idag är skolan den största institutionen för medicin i Polen, och en av de mest prestigefyllda.

Fakulteten vid MUW har ett nationellt och internationellt anseende för utbildningar i medicin i Polen och för att ligga i framkant när det kommer till vetenskap och medicinsk praktik.

Studieprogram
University of Warzaw erbjuder ett antal utbildningar på engelska, bland annat allmänmedicin och odontologi.

Det engelskspråkiga universitetsprogrammet i medicin tillkom 1993. Idag erbjuder skolan ett sexårigt program i medicin för elever som gått ur gymnasieskolan och ett fyraårigt program för de med en tidigare examen i biologi, organisk kemi, allmän kemi, fysik eller matematik.

Akademisk examen
Kandidater från alla de medicinska utbildningar beviljas en MD-examen och en medicinsk certifiering som är erkänd i hela den Europeiska unionen, Nordamerika samt de flesta andra länder i världen. Utexaminerade från University of Warszaw School of Dentistry beviljas en tandläkarexamen (DMD) och certifiering som även den erkänns internationellt.

Plats
University of Warszaw ligger i huvudstaden i Polen. Warszawa anses vara en av de mer dynamiska och moderna städerna i Östeuropa. Warszawa är ett centrum för politik och ekonomi, med social och kulturell betydelse. Staden rankas allt högre i världen som en attraktiv plats att bo på.

Warszawa står värd för över 200 000 utländska studenter om året.

Det är enkelt att ta sig till andra europeiska städer från Warszawa med hjälp av kollektivtrafik och internationella flygplatser.

Berlin Medical Academys Pre Med-kurser ger dig den bästa förberedelsen inför att studera medicin utomlands. Läs mer om våra Pre Med-kurser här.

Fakulteten för medicin och odotologi vid Palacky University i Tjeckien har haft en engelskspråkig utbildning inom allmänmedicin i 20 år. Nyligen skapades även en engelskspråkig utbildning i odontologi. Under årens lopp har studenter från Berlin Medical Academy som studerat vid Palacky University Olomouc framgångsrikt etablerat sig som eftertraktade medlemmar av läkarteam i många länder, bland annat i USA, Kanada, Storbritannien och Sverige samt även i Malaysia och Japan. Utexaminerade studenter hat säkrat jobb på de mest prestigefyllda klinikerna och universiteten, inklusive Mayo Clinic och Harvard University.

Campus och sjukhus
Medicinfakulteten ligger på samma campus som universitetssjukhuset, vilket gör det lätt att pendla. All undervisning äger rum på en och samma plats, med de flesta kliniker bara några minuters promenad från föreläsningssalarna. Sjukhuset på Palacky University Olomouc har alla nödvändiga faciliteter, ett bibliotek, ett café och en personalmatsal.

Studenter
Det är i genomsnitt cirka 50 elever som antas till det engelskspråkiga medicinska programmet varje år, av totalt cirka 300 studenter. Dessutom finns cirka 2 000 tjeckiska studenter inskrivna i tjeckiska läkarutbildningen. Palacky University har utexaminerat studenter från totalt 15 länder under 20 år, och hjälp de uppfylla sina drömmar om att bli läkare.

Våra Pre Med-kurser ger dig den bästa förberedelsen inför att klara de obligatoriska antagningsproven i medicin om du vill studera medicin i Tjeckien.

Charles University är det äldsta och största universitetet i Tjeckien. Det grundades 1348 och var det första universitetet i Centraleuropa. 1953 skapades tre fakulteter ur den enda medicinska fakulteten i Prag.

Den andra medicinska fakulteten ligger i Motol University Hospital, där undervisning också äger rum. Teoretiska ämnen undervisas mestadels vid de teoretiska och prekliniska avdelningarna i Motol (Plzeňská Campus); viss klinisk undervisning äger rum i klinikerna och avdelningarna på Na Bulovce Hospital och på Military University Hospital. Studenterna har också praktikplatser och praktisk utbildning på andra sjukhus.

Undervisningen sker även på prestigefyllda arbetsplatser vid Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM), Military University Hospital Prague, Na Bulovce Hospital med fler.

Fakultetens huvudmål är att tillhandahålla högkvalitativt medicinskt arbete och öka medicinsk kunskap genom att utbilda skickliga läkare och genomföra forskningsarbete.

Den andra medicinska fakulteten förser gymnasieelever med en sexårig heltidskurs i allmänmedicin. Kursen i engelska har pågått sedan 1992 och förutom den vanliga nationella ackrediteringen är den ackrediterad av Medical Board of California, vilket gör det lättare för studenterna att söka jobb i USA.

Läroplanen omfattar teoretiska och prekliniska ämnen, följt av kliniska ämnen, och är identisk för både internationella och tjeckiska studenter. Ämnen i alla discipliner avslutas med poäng och examensprov.

Studera medicin i Ungern på University of Szeged

Szeged är den tredje största staden i Ungern och ligger i södra delen av landet. University of Szeged är ett av Ungerns ledande universitet. Den medicinska fakulteten – Laureate Albert Szent-Györgyi, blev uppkallad efter den tidigare dekanen och nobelpristagaren.

Det engelskspråkiga programmet för medicin i Szeged startade 1985. För närvarande är cirka 1 000 studenter inskrivna i utbildningen. Examen i allmänmedicin tar sex år att slutföra. Farmakologi och odontologi tar däremot fem år.

University of Szeged fokuserar på forskning, med moderna faciliteter, och rankades 2016 som det bästa universitetet i Ungern. Internationella relationer är högt prioriterat och skolan har många kontakter med Erasmus och partneruniversitet.

Utexaminerade från University of Szeged Faculty of Medicin kan ansöka om jobb inom medicin världen över och delta i US Medical Licensing Examination (USMLE).

För mer information besök universitetets hemsida.

Vi råder studenter som vill studera medicin i Ungern att registrera sig på vår Pre Med-kurs. På så sätt är du fullt förberedd inför ditt antagningsprov och din utbildning i medicin.

Studera medicin i Ungern på University of Pécs

University of Pécs grundades 1937 och är en av de äldsta och största akademiska institutionerna för att studera medicin i Ungern. Här finns ett enormt utbud av studiemöjligheter. Den medicinska fakulteten grundades för över 100 år sedan och utbildar eleverna inom ämnena allmänmedicin, odontologi och farmakologi.

University of Pécs ar erbjudit utbildningar i medicin på engelska sedan 1985. Skolan ingår i ett stort nätverk av internationella forskningsinstitutioner, partnerskap och universitetsnätverk. 2016 utmärktes skolan med Best Practice Award som värdesätter internationaliseringen av högre utbildning.

Varje år väljer över 3 000 internationella studenter från 66 länder att studera medicin i Pécs, Ungern. Traditionsfulla Pécs är den femte största staden i Ungern och ligger nära den kroatiska gränsen i sydvästra delen av landet.

För mer information besök universitetets hemsida.

Vi rekommenderar att du anmäler dig till vår Pre-Med-kurs för att förbereda dig själv inför de obligatoriska antagningsproven och studierna vid ett ungerskt universitet.

Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus) – är ett universitet i Rom som uteslutande är tillägnad hälso- och medicinska vetenskaper.

UniCamillus välkomnar studenter från hela världen och utbildar dem till att bli läkare eller mångsidig vårdpersonal, och fokuserar även på sjukdomar i missgynnade länder.

Universitetets uppdrag är inspirerat av Camillus De Lellis: i slutet av 1500-talet bidrog han väsentligt till att definiera kriterier och organisering av ett effektivt sjukvårdssystem, då han utarbetade och genomförde det första moderna förfarandet för sjukhusvård genom att fastställa de grundläggande principerna av respekt och värdighet hos patienten.

Kurserna

Den sexåriga medicinska kursen genomförs med utbildning av en läkare med en internationell professionell profil, kännetecknad av en tvärvetenskaplig och integrerad syn på hälso- och sjukdomsproblem, med en utbildning inriktad på samhället, territoriet, de globala hälsoutmaningarna och i grunden på sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete samt med en humanistisk kultur i dess konsekvenser av medicinskt intresse.

Den 6-åriga tandvårdskursen ger teoretisk kunskap och den tekniska kompetens som krävs för att utöva tandvård i enlighet med de gemensamma standarderna för tandläkarutbildningar i EU. I synnerhet kommer alla akademiker att få en adekvat och utmärkt utbildning för att utöva tandvård på högsta nivå, och även kompetenser riktade mot olika vetenskapliga forskningsspecialiseringar och/eller liknande tematiska områden.

Praktiska element

Under den treåriga examenskursen måste studenten förvärva de professionella specifikationerna inom sjuksköterskesektorn genom att utföra praktik i anläggningar som fastställts av examensrådet (CCL) och under de definierade perioderna. Praktiken kan även utföras i utvecklingsländer.

För att bli antagen till slutexamensprovet måste studenten förbereda en originaluppsats under ledning och ansvar av en professor vid Medicinska fakulteten som handledare. Denna aktivitet definieras som en ”examenspraktik”. Studenten kan utföra avhandlingspraktiken vid vilken fakultetsstruktur som helst eller som är ansluten till fakulteten.

Om Rom tilltalar dig som en plats att bo och studera medicin på, kan en Pre-Med kurs från Berlin Medical Academy hjälpa dig att förverkliga din italienska dröm.

Studera medicin på Cypern på European University of Cyprus

European University of Cyprus grundades 1961 och har sex fakulteter, inklusive den medicinska fakulteten. Dess sexåriga utbildning i medicin som erbjuds på engelska till internationella studenter innebär att utexaminerade är kvalificerade att arbeta i hela EU och i många länder runt om i världen.

Genom att studera medicin på Cypern vid detta moderna privatuniversitet, kommer studenter få en medicinsk utbildning som fokuserar på innovativa undervisningsmetoder, med en helhetssyn på administrering av behandling och ett dynamiskt, kompetensbaserat lärande. Dessutom har studenter på European University of Cyprus möjlighet att delta i kliniska praktikplatser från första studieåret. Dessa praktikplatser hjälper studenter att förstå viken av patientkommunikation redan från början.

European University of Cyprus nya campus ligger i huvudstaden Nicosia och erbjuder de perfekta förutsättningarna för utlandsstudier med moderna faciliteter och välutrustade laboratorier, föreläsningssalar, bibliotek och studentboende. Cypern är EU:s tredje största investerare i utbildning och detta märks tydligt vid denna prestigefulla institution.

För mer information besök universitetets webbplats.

Om du vill studera medicin på Cypern rekommenderar vi dig att först studera vår Pre Med-kurs. På så sätt kan du säkra din plats vid ett av de universitet som finns. 

University of Nicosia (UNIC) är det största universitetet i Sydeuropa med undervisning främst på engelska. Det har mer än 12 000 studenter från över 70 länder som samlas i ett innovativt och transformativt inlärningsutrymme.

Under de senaste två decennierna har universitetet i Nicosia lett utvecklingen av liv- och hälsovetenskapsprogram på Cypern. University of Nicosia startade det första medicinska programmet på Cypern 2011 genom att erbjuda kandidatprogrammet St George’s, University of London Bachelor of Medicine och Bachelor of Surgery (MBBS).

Mer än 850 studenter från 64 länder runt om i världen är inskrivna i den medicinska skolan och några kommer ända från USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Förutom sina prestationer inom medicinsk utbildning och forskning drar studenter nytta av lärare i världsklass, erfaren och stödjande personal, internationella partnerskap och toppmoderna faciliteter och utbildningsresurser. Den studentcentrerade läroplanen möjliggör tidig utveckling av kliniska färdigheter och resonemang, samt främjar samarbetsinlärning, kritiskt tänkande och reflektion – färdigheter som är nödvändiga för din framtida karriär inom medicin.

Våra utexaminerade studenter är utövande läkare över hela världen, inklusive USA, Kanada, Storbritannien, Australien, andra EU-länder, Israel och Libanon.

Medicinskolan, den största i landet, erbjuder två medicinska program:

• St George’s, University of London Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS), en 4-årig doktorsexamen i brittisk medicinsk examen kvalitetssäkrad av UK General Medical Council och tilldelad av St George’s, University of London

• Doktor i medicin (MD), en 6-årig grundexamen

Våra partneruniversitet

Berlin Medical Academys Pre Med-kurs erbjuder dig den bästa förberedelsen inför att studera medicin utomlands

Oavsett vilket universitet du studerar medicin utomlands på, kommer du få en förstklassig utbildning. De universitet vi samarbetar med gör det dock ännu enklare för dig genom att underlätta vid din ansökningsprocess.

De partneruniversitet vi listar här nedan har noggrant valts ut baserat på våra många års erfarenhet av deras högklassiga utbildningsprogram, deras exceptionella faciliteter, anseende och feedback från våra studenter. Utexaminerade studenter från Berlin Medical Academy som studerat vid dessa universitet har fått framgångsrika karriärer i hela den Europeiska unionen såväl som i deras hemländer.

När du ska välja vilket universitet du ska studera medicin utomlands på, fråga oss då om våra partneruniversitet och dra fördel av de kontakter som Berlin Medical Academy har till dessa ansedda institutioner.

University of Warszawa grundades 1809. I över 200 år har skolan utexaminerat välutbildade läkare. Idag är skolan den största institutionen för medicin i Polen, och en av de mest prestigefyllda.

Fakulteten vid MUW har ett nationellt och internationellt anseende för utbildningar i medicin i Polen och för att ligga i framkant när det kommer till vetenskap och medicinsk praktik.

Studieprogram
University of Warzaw erbjuder ett antal utbildningar på engelska, bland annat allmänmedicin och odontologi.

Det engelskspråkiga universitetsprogrammet i medicin tillkom 1993. Idag erbjuder skolan ett sexårigt program i medicin för elever som gått ur gymnasieskolan och ett fyraårigt program för de med en tidigare examen i biologi, organisk kemi, allmän kemi, fysik eller matematik.

Akademisk examen
Kandidater från alla de medicinska utbildningar beviljas en MD-examen och en medicinsk certifiering som är erkänd i hela den Europeiska unionen, Nordamerika samt de flesta andra länder i världen. Utexaminerade från University of Warszaw School of Dentistry beviljas en tandläkarexamen (DMD) och certifiering som även den erkänns internationellt.

Plats
University of Warszaw ligger i huvudstaden i Polen. Warszawa anses vara en av de mer dynamiska och moderna städerna i Östeuropa. Warszawa är ett centrum för politik och ekonomi, med social och kulturell betydelse. Staden rankas allt högre i världen som en attraktiv plats att bo på.

Warszawa står värd för över 200 000 utländska studenter om året.

Det är enkelt att ta sig till andra europeiska städer från Warszawa med hjälp av kollektivtrafik och internationella flygplatser.

Berlin Medical Academys Pre Med-kurser ger dig den bästa förberedelsen inför att studera medicin utomlands. Läs mer om våra Pre Med-kurser här.

Fakulteten för medicin och odotologi vid Palacky University i Tjeckien har haft en engelskspråkig utbildning inom allmänmedicin i 20 år. Nyligen skapades även en engelskspråkig utbildning i odontologi. Under årens lopp har studenter från Berlin Medical Academy som studerat vid Palacky University Olomouc framgångsrikt etablerat sig som eftertraktade medlemmar av läkarteam i många länder, bland annat i USA, Kanada, Storbritannien och Sverige samt även i Malaysia och Japan. Utexaminerade studenter hat säkrat jobb på de mest prestigefyllda klinikerna och universiteten, inklusive Mayo Clinic och Harvard University.

Campus och sjukhus
Medicinfakulteten ligger på samma campus som universitetssjukhuset, vilket gör det lätt att pendla. All undervisning äger rum på en och samma plats, med de flesta kliniker bara några minuters promenad från föreläsningssalarna. Sjukhuset på Palacky University Olomouc har alla nödvändiga faciliteter, ett bibliotek, ett café och en personalmatsal.

Studenter
Det är i genomsnitt cirka 50 elever som antas till det engelskspråkiga medicinska programmet varje år, av totalt cirka 300 studenter. Dessutom finns cirka 2 000 tjeckiska studenter inskrivna i tjeckiska läkarutbildningen. Palacky University har utexaminerat studenter från totalt 15 länder under 20 år, och hjälp de uppfylla sina drömmar om att bli läkare.

Våra Pre Med-kurser ger dig den bästa förberedelsen inför att klara de obligatoriska antagningsproven i medicin om du vill studera medicin i Tjeckien.

Masaryks University Brno grundades 1918 och är det näst största universitetet i Tjeckien. Idag är detta universitet välkänt världen över för sin förstklassiga utbildning och forskning.

Masterprogram i allmänmedicin och odontologi erbjuds vid det medicinska fakultetet vid Masaryk University. Skolans campus är nybyggt, även om vissa föreläsningar hålls i den ursprungliga historiska byggnaden på Comenius Square.

Många samarbetspartners
Med sina nio fakulteter täcker universitetet mer än 1 400 ämnesområden. Masaryk University Brnos medicinska fakultet har utvecklat ett flertal partnerskap med nationella och internationella forskningsinstitut och privata företag. Brnos medicinska skola delar sina avancerade forskningsanläggningar med sex andra partnerinstitutioner.

Masaryk University engelska läroplan ingår också i Erasmus-programmet, som lockar mer än 1 000 internationella studenter varje år. Masaryk Universitys medicinska campus vid Universitetssjukhuset Brno var utformat för 5 000 studenter och 1 000 universitetslärare och forskare. Undervisningen vid Masaryk Ynuversity Brnos medicinska fakultet hålls på 55 kliniker, 12 institut och åtta avdelningar. Lärarteamet består av över 82 professorer och 700 instruktörer.

Över 150 medicinska forskningsprojekt utförs varje år.

Läs mer om våra Pre Med-kurser och lär dig hur de kan hjälpa dig att säkra en plats vid ett medicinskt universitet utomlands.

Studera medicin på Cypern på European University of Cyprus

European University of Cyprus grundades 1961 och har sex fakulteter, inklusive den medicinska fakulteten. Dess sexåriga utbildning i medicin som erbjuds på engelska till internationella studenter innebär att utexaminerade är kvalificerade att arbeta i hela EU och i många länder runt om i världen.

Genom att studera medicin på Cypern vid detta moderna privatuniversitet, kommer studenter få en medicinsk utbildning som fokuserar på innovativa undervisningsmetoder, med en helhetssyn på administrering av behandling och ett dynamiskt, kompetensbaserat lärande. Dessutom har studenter på European University of Cyprus möjlighet att delta i kliniska praktikplatser från första studieåret. Dessa praktikplatser hjälper studenter att förstå viken av patientkommunikation redan från början.

European University of Cyprus nya campus ligger i huvudstaden Nicosia och erbjuder de perfekta förutsättningarna för utlandsstudier med moderna faciliteter och välutrustade laboratorier, föreläsningssalar, bibliotek och studentboende. Cypern är EU:s tredje största investerare i utbildning och detta märks tydligt vid denna prestigefulla institution.

För mer information besök universitetets webbplats.

Om du vill studera medicin på Cypern rekommenderar vi dig att först studera vår Pre Med-kurs. På så sätt kan du säkra din plats vid ett av de universitet som finns. 

Studera medicin i Italien på Humanitas University

Humanitas University är ett nyare universitet, grundat 2014 i Milano. Utbildningen i medicin på detta privatuniversitetet är ett sexårigt program uppdelat i tolv terminer.

Genom ett nära samarbete med ett toppmodernt universitetssjukhus ger denna medicinskola i Milan en tidig inblick i den dagliga kliniska verksamheten. Studenterna lär sig av och arbetar i nära relation med sjukhusets personal, och även med forskare, vetenskapsmän och läkare. Humanitas Research Hospital är ett av de mest moderna sjukhusen i Europa. Både sjukhuset och universitetet ligger i centrala Milano

Ett tvärvetenskapligt och holistiskt tillvägagångssätt är basen för undervisningen på detta universitet. De små föreläsningsgrupperna hjälper alla studenter att bli självständiga och kritiskt inriktade läkare.

För mer information besök universitetets webbplats.

Om Milan verkar vara platsen där du vill bo och studera medicin, då kan en Pre Med-kurs från Berlin Medical Academy hjälpa dig att uppfylla din dröm om Italien.

Studera medicin i Ungern på University of Szeged

Szeged är den tredje största staden i Ungern och ligger i södra delen av landet. University of Szeged är ett av Ungerns ledande universitet. Den medicinska fakulteten – Laureate Albert Szent-Györgyi, blev uppkallad efter den tidigare dekanen och nobelpristagaren.

Det engelskspråkiga programmet för medicin i Szeged startade 1985. För närvarande är cirka 1 000 studenter inskrivna i utbildningen. Examen i allmänmedicin tar sex år att slutföra. Farmakologi och odontologi tar däremot fem år.

University of Szeged fokuserar på forskning, med moderna faciliteter, och rankades 2016 som det bästa universitetet i Ungern. Internationella relationer är högt prioriterat och skolan har många kontakter med Erasmus och partneruniversitet.

Utexaminerade från University of Szeged Faculty of Medicin kan ansöka om jobb inom medicin världen över och delta i US Medical Licensing Examination (USMLE).

För mer information besök universitetets hemsida.

Vi råder studenter som vill studera medicin i Ungern att registrera sig på vår Pre Med-kurs. På så sätt är du fullt förberedd inför ditt antagningsprov och din utbildning i medicin.

Studera medicin i Ungern på University of Pécs

University of Pécs grundades 1937 och är en av de äldsta och största akademiska institutionerna för att studera medicin i Ungern. Här finns ett enormt utbud av studiemöjligheter. Den medicinska fakulteten grundades för över 100 år sedan och utbildar eleverna inom ämnena allmänmedicin, odontologi och farmakologi.

University of Pécs ar erbjudit utbildningar i medicin på engelska sedan 1985. Skolan ingår i ett stort nätverk av internationella forskningsinstitutioner, partnerskap och universitetsnätverk. 2016 utmärktes skolan med Best Practice Award som värdesätter internationaliseringen av högre utbildning.

Varje år väljer över 3 000 internationella studenter från 66 länder att studera medicin i Pécs, Ungern. Traditionsfulla Pécs är den femte största staden i Ungern och ligger nära den kroatiska gränsen i sydvästra delen av landet.

För mer information besök universitetets hemsida.

Vi rekommenderar att du anmäler dig till vår Pre-Med-kurs för att förbereda dig själv inför de obligatoriska antagningsproven och studierna vid ett ungerskt universitet.

Ta reda på mer att komma in i medicinska skolan

BEGJÄNNA EN ÅTERBALD FRÅN VÅRT LAG.

Copyright © 2021 OME Medical Education Academy UG (haftungsbeschränkt), All rights reserved | Tel:+49 3022389981 | Berlin Medical Academy | Leipziger Platz 15. (5th Floor), 10117 Berlin | Privacy Policy | Privacy Center | Imprint | T&C
Close Menu