Våra partneruniversitet

Våra partneruniversitet

Våra partneruniversitet

Berlin Medical Academys Pre Med-kurs erbjuder dig den bästa förberedelsen inför att studera medicin utomlands

Oavsett vilket universitet du studerar medicin utomlands på, kommer du få en förstklassig utbildning. De universitet vi samarbetar med gör det dock ännu enklare för dig genom att underlätta vid din ansökningsprocess.

De partneruniversitet vi listar här nedan har noggrant valts ut baserat på våra många års erfarenhet av deras högklassiga utbildningsprogram, deras exceptionella faciliteter, anseende och feedback från våra studenter. Utexaminerade studenter från Berlin Medical Academy som studerat vid dessa universitet har fått framgångsrika karriärer i hela den Europeiska unionen såväl som i deras hemländer.

När du ska välja vilket universitet du ska studera medicin utomlands på, fråga oss då om våra partneruniversitet och dra fördel av de kontakter som Berlin Medical Academy har till dessa ansedda institutioner.

University of Warszawa grundades 1809. I över 200 år har skolan utexaminerat välutbildade läkare. Idag är skolan den största institutionen för medicin i Polen, och en av de mest prestigefyllda.

Fakulteten vid MUW har ett nationellt och internationellt anseende för utbildningar i medicin i Polen och för att ligga i framkant när det kommer till vetenskap och medicinsk praktik.

Studieprogram
University of Warzaw erbjuder ett antal utbildningar på engelska, bland annat allmänmedicin och odontologi.

Det engelskspråkiga universitetsprogrammet i medicin tillkom 1993. Idag erbjuder skolan ett sexårigt program i medicin för elever som gått ur gymnasieskolan och ett fyraårigt program för de med en tidigare examen i biologi, organisk kemi, allmän kemi, fysik eller matematik.

Akademisk examen
Kandidater från alla de medicinska utbildningar beviljas en MD-examen och en medicinsk certifiering som är erkänd i hela den Europeiska unionen, Nordamerika samt de flesta andra länder i världen. Utexaminerade från University of Warszaw School of Dentistry beviljas en tandläkarexamen (DMD) och certifiering som även den erkänns internationellt.

Plats
University of Warszaw ligger i huvudstaden i Polen. Warszawa anses vara en av de mer dynamiska och moderna städerna i Östeuropa. Warszawa är ett centrum för politik och ekonomi, med social och kulturell betydelse. Staden rankas allt högre i världen som en attraktiv plats att bo på.

Warszawa står värd för över 200 000 utländska studenter om året.

Det är enkelt att ta sig till andra europeiska städer från Warszawa med hjälp av kollektivtrafik och internationella flygplatser.

Berlin Medical Academys Pre Med-kurser ger dig den bästa förberedelsen inför att studera medicin utomlands. Läs mer om våra Pre Med-kurser här.

Fakulteten för medicin och odotologi vid Palacky University i Tjeckien har haft en engelskspråkig utbildning inom allmänmedicin i 20 år. Nyligen skapades även en engelskspråkig utbildning i odontologi. Under årens lopp har studenter från Berlin Medical Academy som studerat vid Palacky University Olomouc framgångsrikt etablerat sig som eftertraktade medlemmar av läkarteam i många länder, bland annat i USA, Kanada, Storbritannien och Sverige samt även i Malaysia och Japan. Utexaminerade studenter hat säkrat jobb på de mest prestigefyllda klinikerna och universiteten, inklusive Mayo Clinic och Harvard University.

Campus och sjukhus
Medicinfakulteten ligger på samma campus som universitetssjukhuset, vilket gör det lätt att pendla. All undervisning äger rum på en och samma plats, med de flesta kliniker bara några minuters promenad från föreläsningssalarna. Sjukhuset på Palacky University Olomouc har alla nödvändiga faciliteter, ett bibliotek, ett café och en personalmatsal.

Studenter
Det är i genomsnitt cirka 50 elever som antas till det engelskspråkiga medicinska programmet varje år, av totalt cirka 300 studenter. Dessutom finns cirka 2 000 tjeckiska studenter inskrivna i tjeckiska läkarutbildningen. Palacky University har utexaminerat studenter från totalt 15 länder under 20 år, och hjälp de uppfylla sina drömmar om att bli läkare.

Våra Pre Med-kurser ger dig den bästa förberedelsen inför att klara de obligatoriska antagningsproven i medicin om du vill studera medicin i Tjeckien.

Masaryks University Brno grundades 1918 och är det näst största universitetet i Tjeckien. Idag är detta universitet välkänt världen över för sin förstklassiga utbildning och forskning.

Masterprogram i allmänmedicin och odontologi erbjuds vid det medicinska fakultetet vid Masaryk University. Skolans campus är nybyggt, även om vissa föreläsningar hålls i den ursprungliga historiska byggnaden på Comenius Square.

Många samarbetspartners
Med sina nio fakulteter täcker universitetet mer än 1 400 ämnesområden. Masaryk University Brnos medicinska fakultet har utvecklat ett flertal partnerskap med nationella och internationella forskningsinstitut och privata företag. Brnos medicinska skola delar sina avancerade forskningsanläggningar med sex andra partnerinstitutioner.

Masaryk University engelska läroplan ingår också i Erasmus-programmet, som lockar mer än 1 000 internationella studenter varje år. Masaryk Universitys medicinska campus vid Universitetssjukhuset Brno var utformat för 5 000 studenter och 1 000 universitetslärare och forskare. Undervisningen vid Masaryk Ynuversity Brnos medicinska fakultet hålls på 55 kliniker, 12 institut och åtta avdelningar. Lärarteamet består av över 82 professorer och 700 instruktörer.

Över 150 medicinska forskningsprojekt utförs varje år.

Läs mer om våra Pre Med-kurser och lär dig hur de kan hjälpa dig att säkra en plats vid ett medicinskt universitet utomlands.

Studera medicin på Cypern på European University of Cyprus

European University of Cyprus grundades 1961 och har sex fakulteter, inklusive den medicinska fakulteten. Dess sexåriga utbildning i medicin som erbjuds på engelska till internationella studenter innebär att utexaminerade är kvalificerade att arbeta i hela EU och i många länder runt om i världen.

Genom att studera medicin på Cypern vid detta moderna privatuniversitet, kommer studenter få en medicinsk utbildning som fokuserar på innovativa undervisningsmetoder, med en helhetssyn på administrering av behandling och ett dynamiskt, kompetensbaserat lärande. Dessutom har studenter på European University of Cyprus möjlighet att delta i kliniska praktikplatser från första studieåret. Dessa praktikplatser hjälper studenter att förstå viken av patientkommunikation redan från början.

European University of Cyprus nya campus ligger i huvudstaden Nicosia och erbjuder de perfekta förutsättningarna för utlandsstudier med moderna faciliteter och välutrustade laboratorier, föreläsningssalar, bibliotek och studentboende. Cypern är EU:s tredje största investerare i utbildning och detta märks tydligt vid denna prestigefulla institution.

För mer information besök universitetets webbplats.

Om du vill studera medicin på Cypern rekommenderar vi dig att först studera vår Pre Med-kurs. På så sätt kan du säkra din plats vid ett av de universitet som finns. 

Studera medicin i Italien på Humanitas University

Humanitas University är ett nyare universitet, grundat 2014 i Milano. Utbildningen i medicin på detta privatuniversitetet är ett sexårigt program uppdelat i tolv terminer.

Genom ett nära samarbete med ett toppmodernt universitetssjukhus ger denna medicinskola i Milan en tidig inblick i den dagliga kliniska verksamheten. Studenterna lär sig av och arbetar i nära relation med sjukhusets personal, och även med forskare, vetenskapsmän och läkare. Humanitas Research Hospital är ett av de mest moderna sjukhusen i Europa. Både sjukhuset och universitetet ligger i centrala Milano

Ett tvärvetenskapligt och holistiskt tillvägagångssätt är basen för undervisningen på detta universitet. De små föreläsningsgrupperna hjälper alla studenter att bli självständiga och kritiskt inriktade läkare.

För mer information besök universitetets webbplats.

Om Milan verkar vara platsen där du vill bo och studera medicin, då kan en Pre Med-kurs från Berlin Medical Academy hjälpa dig att uppfylla din dröm om Italien.

Studera medicin i Ungern på University of Szeged

Szeged är den tredje största staden i Ungern och ligger i södra delen av landet. University of Szeged är ett av Ungerns ledande universitet. Den medicinska fakulteten – Laureate Albert Szent-Györgyi, blev uppkallad efter den tidigare dekanen och nobelpristagaren.

Det engelskspråkiga programmet för medicin i Szeged startade 1985. För närvarande är cirka 1 000 studenter inskrivna i utbildningen. Examen i allmänmedicin tar sex år att slutföra. Farmakologi och odontologi tar däremot fem år.

University of Szeged fokuserar på forskning, med moderna faciliteter, och rankades 2016 som det bästa universitetet i Ungern. Internationella relationer är högt prioriterat och skolan har många kontakter med Erasmus och partneruniversitet.

Utexaminerade från University of Szeged Faculty of Medicin kan ansöka om jobb inom medicin världen över och delta i US Medical Licensing Examination (USMLE).

För mer information besök universitetets hemsida.

Vi råder studenter som vill studera medicin i Ungern att registrera sig på vår Pre Med-kurs. På så sätt är du fullt förberedd inför ditt antagningsprov och din utbildning i medicin.

Studera medicin i Ungern på University of Pécs

University of Pécs grundades 1937 och är en av de äldsta och största akademiska institutionerna för att studera medicin i Ungern. Här finns ett enormt utbud av studiemöjligheter. Den medicinska fakulteten grundades för över 100 år sedan och utbildar eleverna inom ämnena allmänmedicin, odontologi och farmakologi.

University of Pécs ar erbjudit utbildningar i medicin på engelska sedan 1985. Skolan ingår i ett stort nätverk av internationella forskningsinstitutioner, partnerskap och universitetsnätverk. 2016 utmärktes skolan med Best Practice Award som värdesätter internationaliseringen av högre utbildning.

Varje år väljer över 3 000 internationella studenter från 66 länder att studera medicin i Pécs, Ungern. Traditionsfulla Pécs är den femte största staden i Ungern och ligger nära den kroatiska gränsen i sydvästra delen av landet.

För mer information besök universitetets hemsida.

Vi rekommenderar att du anmäler dig till vår Pre-Med-kurs för att förbereda dig själv inför de obligatoriska antagningsproven och studierna vid ett ungerskt universitet.

Våra partneruniversitet

Berlin Medical Academys Pre Med-kurs erbjuder dig den bästa förberedelsen inför att studera medicin utomlands

Oavsett vilket universitet du studerar medicin utomlands på, kommer du få en förstklassig utbildning. De universitet vi samarbetar med gör det dock ännu enklare för dig genom att underlätta vid din ansökningsprocess.

De partneruniversitet vi listar här nedan har noggrant valts ut baserat på våra många års erfarenhet av deras högklassiga utbildningsprogram, deras exceptionella faciliteter, anseende och feedback från våra studenter. Utexaminerade studenter från Berlin Medical Academy som studerat vid dessa universitet har fått framgångsrika karriärer i hela den Europeiska unionen såväl som i deras hemländer.

När du ska välja vilket universitet du ska studera medicin utomlands på, fråga oss då om våra partneruniversitet och dra fördel av de kontakter som Berlin Medical Academy har till dessa ansedda institutioner.

University of Warszawa grundades 1809. I över 200 år har skolan utexaminerat välutbildade läkare. Idag är skolan den största institutionen för medicin i Polen, och en av de mest prestigefyllda.

Fakulteten vid MUW har ett nationellt och internationellt anseende för utbildningar i medicin i Polen och för att ligga i framkant när det kommer till vetenskap och medicinsk praktik.

Studieprogram
University of Warzaw erbjuder ett antal utbildningar på engelska, bland annat allmänmedicin och odontologi.

Det engelskspråkiga universitetsprogrammet i medicin tillkom 1993. Idag erbjuder skolan ett sexårigt program i medicin för elever som gått ur gymnasieskolan och ett fyraårigt program för de med en tidigare examen i biologi, organisk kemi, allmän kemi, fysik eller matematik.

Akademisk examen
Kandidater från alla de medicinska utbildningar beviljas en MD-examen och en medicinsk certifiering som är erkänd i hela den Europeiska unionen, Nordamerika samt de flesta andra länder i världen. Utexaminerade från University of Warszaw School of Dentistry beviljas en tandläkarexamen (DMD) och certifiering som även den erkänns internationellt.

Plats
University of Warszaw ligger i huvudstaden i Polen. Warszawa anses vara en av de mer dynamiska och moderna städerna i Östeuropa. Warszawa är ett centrum för politik och ekonomi, med social och kulturell betydelse. Staden rankas allt högre i världen som en attraktiv plats att bo på.

Warszawa står värd för över 200 000 utländska studenter om året.

Det är enkelt att ta sig till andra europeiska städer från Warszawa med hjälp av kollektivtrafik och internationella flygplatser.

Berlin Medical Academys Pre Med-kurser ger dig den bästa förberedelsen inför att studera medicin utomlands. Läs mer om våra Pre Med-kurser här.

Fakulteten för medicin och odotologi vid Palacky University i Tjeckien har haft en engelskspråkig utbildning inom allmänmedicin i 20 år. Nyligen skapades även en engelskspråkig utbildning i odontologi. Under årens lopp har studenter från Berlin Medical Academy som studerat vid Palacky University Olomouc framgångsrikt etablerat sig som eftertraktade medlemmar av läkarteam i många länder, bland annat i USA, Kanada, Storbritannien och Sverige samt även i Malaysia och Japan. Utexaminerade studenter hat säkrat jobb på de mest prestigefyllda klinikerna och universiteten, inklusive Mayo Clinic och Harvard University.

Campus och sjukhus
Medicinfakulteten ligger på samma campus som universitetssjukhuset, vilket gör det lätt att pendla. All undervisning äger rum på en och samma plats, med de flesta kliniker bara några minuters promenad från föreläsningssalarna. Sjukhuset på Palacky University Olomouc har alla nödvändiga faciliteter, ett bibliotek, ett café och en personalmatsal.

Studenter
Det är i genomsnitt cirka 50 elever som antas till det engelskspråkiga medicinska programmet varje år, av totalt cirka 300 studenter. Dessutom finns cirka 2 000 tjeckiska studenter inskrivna i tjeckiska läkarutbildningen. Palacky University har utexaminerat studenter från totalt 15 länder under 20 år, och hjälp de uppfylla sina drömmar om att bli läkare.

Våra Pre Med-kurser ger dig den bästa förberedelsen inför att klara de obligatoriska antagningsproven i medicin om du vill studera medicin i Tjeckien.

Masaryks University Brno grundades 1918 och är det näst största universitetet i Tjeckien. Idag är detta universitet välkänt världen över för sin förstklassiga utbildning och forskning.

Masterprogram i allmänmedicin och odontologi erbjuds vid det medicinska fakultetet vid Masaryk University. Skolans campus är nybyggt, även om vissa föreläsningar hålls i den ursprungliga historiska byggnaden på Comenius Square.

Många samarbetspartners
Med sina nio fakulteter täcker universitetet mer än 1 400 ämnesområden. Masaryk University Brnos medicinska fakultet har utvecklat ett flertal partnerskap med nationella och internationella forskningsinstitut och privata företag. Brnos medicinska skola delar sina avancerade forskningsanläggningar med sex andra partnerinstitutioner.

Masaryk University engelska läroplan ingår också i Erasmus-programmet, som lockar mer än 1 000 internationella studenter varje år. Masaryk Universitys medicinska campus vid Universitetssjukhuset Brno var utformat för 5 000 studenter och 1 000 universitetslärare och forskare. Undervisningen vid Masaryk Ynuversity Brnos medicinska fakultet hålls på 55 kliniker, 12 institut och åtta avdelningar. Lärarteamet består av över 82 professorer och 700 instruktörer.

Över 150 medicinska forskningsprojekt utförs varje år.

Läs mer om våra Pre Med-kurser och lär dig hur de kan hjälpa dig att säkra en plats vid ett medicinskt universitet utomlands.

Studera medicin på Cypern på European University of Cyprus

European University of Cyprus grundades 1961 och har sex fakulteter, inklusive den medicinska fakulteten. Dess sexåriga utbildning i medicin som erbjuds på engelska till internationella studenter innebär att utexaminerade är kvalificerade att arbeta i hela EU och i många länder runt om i världen.

Genom att studera medicin på Cypern vid detta moderna privatuniversitet, kommer studenter få en medicinsk utbildning som fokuserar på innovativa undervisningsmetoder, med en helhetssyn på administrering av behandling och ett dynamiskt, kompetensbaserat lärande. Dessutom har studenter på European University of Cyprus möjlighet att delta i kliniska praktikplatser från första studieåret. Dessa praktikplatser hjälper studenter att förstå viken av patientkommunikation redan från början.

European University of Cyprus nya campus ligger i huvudstaden Nicosia och erbjuder de perfekta förutsättningarna för utlandsstudier med moderna faciliteter och välutrustade laboratorier, föreläsningssalar, bibliotek och studentboende. Cypern är EU:s tredje största investerare i utbildning och detta märks tydligt vid denna prestigefulla institution.

För mer information besök universitetets webbplats.

Om du vill studera medicin på Cypern rekommenderar vi dig att först studera vår Pre Med-kurs. På så sätt kan du säkra din plats vid ett av de universitet som finns. 

Studera medicin i Italien på Humanitas University

Humanitas University är ett nyare universitet, grundat 2014 i Milano. Utbildningen i medicin på detta privatuniversitetet är ett sexårigt program uppdelat i tolv terminer.

Genom ett nära samarbete med ett toppmodernt universitetssjukhus ger denna medicinskola i Milan en tidig inblick i den dagliga kliniska verksamheten. Studenterna lär sig av och arbetar i nära relation med sjukhusets personal, och även med forskare, vetenskapsmän och läkare. Humanitas Research Hospital är ett av de mest moderna sjukhusen i Europa. Både sjukhuset och universitetet ligger i centrala Milano

Ett tvärvetenskapligt och holistiskt tillvägagångssätt är basen för undervisningen på detta universitet. De små föreläsningsgrupperna hjälper alla studenter att bli självständiga och kritiskt inriktade läkare.

För mer information besök universitetets webbplats.

Om Milan verkar vara platsen där du vill bo och studera medicin, då kan en Pre Med-kurs från Berlin Medical Academy hjälpa dig att uppfylla din dröm om Italien.

Studera medicin i Ungern på University of Szeged

Szeged är den tredje största staden i Ungern och ligger i södra delen av landet. University of Szeged är ett av Ungerns ledande universitet. Den medicinska fakulteten – Laureate Albert Szent-Györgyi, blev uppkallad efter den tidigare dekanen och nobelpristagaren.

Det engelskspråkiga programmet för medicin i Szeged startade 1985. För närvarande är cirka 1 000 studenter inskrivna i utbildningen. Examen i allmänmedicin tar sex år att slutföra. Farmakologi och odontologi tar däremot fem år.

University of Szeged fokuserar på forskning, med moderna faciliteter, och rankades 2016 som det bästa universitetet i Ungern. Internationella relationer är högt prioriterat och skolan har många kontakter med Erasmus och partneruniversitet.

Utexaminerade från University of Szeged Faculty of Medicin kan ansöka om jobb inom medicin världen över och delta i US Medical Licensing Examination (USMLE).

För mer information besök universitetets hemsida.

Vi råder studenter som vill studera medicin i Ungern att registrera sig på vår Pre Med-kurs. På så sätt är du fullt förberedd inför ditt antagningsprov och din utbildning i medicin.

Studera medicin i Ungern på University of Pécs

University of Pécs grundades 1937 och är en av de äldsta och största akademiska institutionerna för att studera medicin i Ungern. Här finns ett enormt utbud av studiemöjligheter. Den medicinska fakulteten grundades för över 100 år sedan och utbildar eleverna inom ämnena allmänmedicin, odontologi och farmakologi.

University of Pécs ar erbjudit utbildningar i medicin på engelska sedan 1985. Skolan ingår i ett stort nätverk av internationella forskningsinstitutioner, partnerskap och universitetsnätverk. 2016 utmärktes skolan med Best Practice Award som värdesätter internationaliseringen av högre utbildning.

Varje år väljer över 3 000 internationella studenter från 66 länder att studera medicin i Pécs, Ungern. Traditionsfulla Pécs är den femte största staden i Ungern och ligger nära den kroatiska gränsen i sydvästra delen av landet.

För mer information besök universitetets hemsida.

Vi rekommenderar att du anmäler dig till vår Pre-Med-kurs för att förbereda dig själv inför de obligatoriska antagningsproven och studierna vid ett ungerskt universitet.

Close Menu