Studer odontologi i utlandet

Odontologistudiet er et av de mest populære studiene i vest-europeiske land. Mange søkere vil bli avvist av universiteter, på grunn av det store antall søknader. For å unngå mulig avvisning og lange ventetider for behandling av søknader, bør potensielle studenter vurdere å søke på andre universiteter i utlandet. Under en 4-5 års lang ventetid på studieplass, ville det vært mulig å fullføre et odontologistudie i utlandet.

Mange EU-land har gjort det mulig å studere odontologi i utlandet

Nå har mange EU-land, ved å tilby studieprogrammer undervist på engelsk, gjort det mulig å studere odontologi i utlandet. Et av de mest populære EU-landene er Ungarn. I Ungarn tilbys ikke bare odontologistudiet på engelsk, men også på tysk. Dette er noe spesielt i forhold til andre EU-land. Med hensyn til kvalitet har utenlandske universitetene de samme kravene til utdanning som vest-europeiske universiteter. Skolepengene for et odontologistudie i utlandet kan variere sterkt. I Ungarn, for eksempel, koster det ca 5500 Euro per semester.

Odontologigrader med EU-anerkjennelse

Vurder å søke på en lavere grad i odontologi i utlandet, og få en grad som er anerkjent i alle EU-land. Noen universitetsgrader er også anerkjent i USA. Opptakskravene for å studere odontologi i utlandet er ganske forskjellige, og krever ikke bare generell studiekompetanse. Opptaksprøver, engelske tester og gode karakterer i realfag kreves også.

Målet med vårt kurs i forberedende medisin er å bedre forberede søkere til de relevante testene og odontologistudiet i utlandet.