Studer medisin i Tyskland

Ønsket om å studere medisin, og ønsket om å kunne hjelpe folk, er mer enn hederlig. Den som vil la denne drømmen gå i oppfyllelse bør legge merke til noen få enkle regler. I mange år følger vi potensielle studenter på vei til sin plass på universitetet, og nedenfor vil vi gi en kort oversikt.

Universitetsplasser for medisin er begrenset i Tyskland, og hvert år er det flere søkere enn plasser. Å bli tatt opp ved et tysk universitet avhenger ikke bare av vitnemålet du har. Faktisk er det ting som en meningsfull forberedelse og en imponerende CV som teller. Rådet for Opptak til Høyere Utdanning deler ut universitetsplasser hvert år på bakgrunn av følgende kriterier:

  • 20% fordeles i henhold til karakterer på vitnemålet
  • 20% fordeles ut fra ventetid (dette er tiden man venter på en universitetsplass, men ikke er påmeldt et annet studium)
  • 60% velges av selve høgskolen eller universitetet (intervjuer, tester)

Hvis du ikke er valgt av Rådet for Opptak til Høyere Utdanning eller fra selve høgskolen eller universitet, må du i de fleste tilfeller allikevel gjennomgå opptaksprøver. I disse vil veletablert vitenskapelig kunnskap (biologi, kjemi, fysikk, anatomi) utspørres i for å sjekke din personlige kunnskap og dermed egnethet til å studere til en medisinsk grad. Disse testene suppleres med personlige intervjuer. I disse vil kandidatens personlighet granskes, og i de personlige intervjuene er det mulig å få ekstra poeng og komme ett skritt nærmere den ønskede universitetsplassen.

Vanligvis er et fullført kurs i forberedende medisin selvfølgelig et stort pluss. Dette er ikke bare regnet som likeverdig med fagene biologi, kjemi og fysikk fra vitnemålet, men dette kan også gi ekstra verdi og øke sjansene for å få en plass ved universitetet.

Videre viser et fullført kurs i forberedende medisin en sterk vilje til å ta et studium og grundig forberede seg til dette.