Hvilket språk undervises kurset i forberedende medisin på?

Leksjonene, lærematerialet og eksamenene kan tas enten på tysk eller engelsk, det er opp til studenten. For studentene som ønsker å studere i utlandet, tilbyr vi forberedende medisin på engelsk. Studenter som planlegger å studere i Tyskland, kan også ta forberedende medisin på tysk.

Tilbake til toppen

Hvordan påvirker kurset i forberedende medisin tildelingen av studieplasser?

For å bli tatt opp ved prestisjetunge europeiske medisinstudier, må kandidatene vise inngående kunnskap i biologi/anatomi, kjemi, fysikk og matematikk. Etter intensive forberedelser i kurset vårt i forberedende medisin, og etter vellykket gjennomføring av eksamenene, garanterer vi at du vil ha nok kunnskap til å bestå opptaksprøvene til europeiske medisinstudier med et engelsk program. Etter vellykket deltakelse vil noen av partneruniversitetene våre til og med ta deg direkte opp til sine medisinstudier. I tillegg vil din deltagelse på kurset i forberedende medisin vise at du er sterkt motivert for en plass på universitetet, noe som vil virke positivt på de personlige intervjuene.

Tilbake til toppen

Hvilke forutsetninger må oppfylles før kurset i forberedende medisin?

Vårt kurs i forberedende medisin krever ingen spesifikk kunnskap i realfag. Målet med kursene våre er å formidle god kunnskap i natur og vitenskap, slik at våre studenter kan fullføre en medisinsk grad. Kurset i forberedende medisin er rettet mot motiverte potensielle studenter som har bekymringer rundt det å få plass på et universitet, er på lange ventelister eller ønsker å utvide kunnskapen sin på de vitenskapelige feltene.

Tilbake til toppen

Kan jeg forberede meg til HAM-Nat med dette kurset i forberedende medisin?

Ja. Våre læreplaner dekker innholdet i HAM-Nat-testen fullstendig, og går til og med et skritt videre. For bedre forberedelse kan du ta den avsluttende eksamenen på tysk. Vis detaljer

Tilbake til toppen

Hvem er foredragsholderne på Berlin Medical Akademi?

Alle våre høyt motiverte forelesere har akademiske titler i realfag, og har allerede forelest ved prestisjetunge universiteter i inn- og utland, blant annet ved Charité – University Medical Center Berlin. Det er deres mål å gi studentene best mulig forberedende trening, og dermed forberede dem optimalt til medisinstudiene.

Tilbake til toppen

Er kurset i forberedende medisin et fulltidskurs?

For å kunne tilby studentene våre best mulig forberedelse til studiene deres, vil vårt intensive kurs i forberedende medisin kreve din fulle oppmerksomhet. Foruten å delta på kursene må du også planlegge for mer tid til selvstudium og for- og etterarbeid med forelesningsstoffet. Våre kurs holdes tre dager i uken.

Tilbake til toppen

Hvordan påvirker kurset i forberedende medisin en søknad jeg allerede har sendt inn til en plass på et medisinstudie?

Hvis du allerede har søkt på et universitet, vennligst ta kontakt med de respektive stedene for å høre om kurset kan ettergodkjennes. Uavhengig av deres beslutning vil du kunne bruke ventesemesteret ditt på en fornuftig måte og gire deg opp for studiene dine.

Tilbake til toppen

Hvor mange er det som allerede har gjennomført læreplanen?

Læreplanen til utenlandske medisinstudier har allerede pågått i flere år. Totalt sett er det mer enn 300 personer som har fullført læreplanen på alle våre avdelinger.

Tilbake til toppen

Når starter det neste kurset i forberedende medisin?

Februar 2017: Oppstart av kurs i forberedende medisin på engelsk
April 2017: Intensivkurs for forberedelse til tyske opptaksprøver
April 2017: Intensivkurs for forberedelse til engelsk opptaksprøver
Oktober 2017 Vintersemester for kurs i forberedende medisin på engelsk i Berlin
November 2017: Vintersemester for kurs i forberedende medisin på tysk i Berlin

Tilbake til toppen

Vil jeg få støtte til å finne overnatting?

Vi hjelper gjerne til dersom du trenger overnatting under kurset i forberedende medisin.

De neste sidene i Internet kan hjelpe deg

 

 

 

Tilbake til toppen

Hvorfor Berlin?

Berlin – velkjent som byen som stadig fornyer seg selv. Mens du intensivt forbereder deg til medisinstudiene dine vil du fremdeles ha tid til å utforske den mangfoldige tyske hovedstaden. Beliggenheten i dette studentkvartalet, med sine utallige barer og kulturelle attraksjoner, tilbyr en unik mulighet til å leve og lære i en av Europas mest mangfoldige byer.

Tilbake til toppen