MEDISINSTUDIER I POLEN

Ta kontakt for å finne ut av dine muligheter

MEDISINSTUDIER I POLEN

Kontaktieren Sie uns für eine Studienberatung

MEDISINSTUDIER I POLEN

Studieprogram med fremragende omdømme

Medisinstudier i Polen rangerer blant de mest ettertraktede opplæringsmulighetene med høyest kvalitet i hele Europa. Dette er på grunn av de høye faglige kravene til polske universiteter, og deres gode omdømme fra sine nyutdannede. Derfor er det et økende antall tyske studenter som bevisst velger å studere medisin i Polen. I motsetning til universiteter i andre land, er medisinstudier på engelsk et karakteristisk trekk ved polske universiteter. Det bruker Amerika-inspirerte metoder for å lære medisin. Etter eksamen fra medisinstudiet i Polen, kan nyutdannede arbeide som leger eller fortsette med spesialisert opplæring i alle EU-land og USA.

God forberedelse:

Berlin Medical College er en av de ledende skolene som forbereder studenter til medisinstudier i Polen og andre land.

Det er ni medisinske universiteter i Polen som tilbyr medisinstudier på engelsk:

  • Det medisinske universitetet i Warszawa
  • Pomeranian University i Szczecin
  • Det medisinske universitetet i Bialystok
  • Det medisinske universitetet i Gdansk
  • Det medisinske universitetet i Krakow
  • Det medisinske universitetet i Lublin
  • The University of Warmia and Masuria i Olsztyn
  • Det medisinske universitetet i Poznan
  • Det medisinske universitetet i Wroclaw

Medisinstudier i Polen ved det medisinske universitet i Warszawa

Universitetet i Warszawa ble etablert i 1809. I over 200 år har skolen produsert høyt kvalifiserte leger. I dag er det den største medisinskolen i Polen, og en av de mest prestisjetunge.
Fakultetet ved MUW har et nasjonalt og internasjonalt rykte for å ligge i forkant av vitenskap og medisinsk praksis.

Studieprogrammet

Universitetet i Warszawa tilbyr en rekke programmer på engelsk, blant annet medisin og odontologi.
Grenen av universitetet som tilbyr programmer på engelsk ble etablert i 1993. I dag tilbys det et seksårig løp i medisin for de som kommer rett fra videregående, og et fireårig løp for de med en bachelorgrad.

Grader

Nyutdannede fra hvert av de medisinske løpene får en MD-grad og medisinsk sertifisering som anerkjennes i hele EU, Nord-Amerika og de fleste andre land i verden.
Nyutdannede fra odontologistudiet får en Doctor of Dentistry (DMD)-grad og sertifisering som er tilsvarende internasjonalt anerkjent.

Beliggenhet

Universitetet ligger Polens hovedstad, en av de mer dynamiske og utviklede byene i Øst-Europa. Warszawa er et senter for det politiske og økonomiske liv med sosial og kulturell betydning. Byen blir stadig høyere rangert i verden som et attraktivt sted å bo.
Warszawa tar i mot mer enn 200.000 utenlandske studenter hvert år.
Andre europeiske byer er lett tilgjengelig fra Warszawa med ulike former for omfattende transport og internasjonale flyplasser.

For mer informasjon, besøk universitetets hjemmeside.

Medisinstudier i Polen ved Pomeranian University i Szczecin

Pomeranian University i Szczecin, Polen, ble etablert i 1948, og har siden den gang utdannet mer enn 8000 leger og 3500 tannleger.

Studiene i allmennmedisin og odontologi på engelsk startet i 1996. I dag er rundt 500 utenlandske studenter i programmet, hovedsakelig fra Tyskland, Sverige, Norge, Tyskland, Amerika og Canada.

Universitetet regnes som en av de ledende medisinske universitetene i Polen, og det engelskspråklige programmet er svært etterspurt blant polske studenter og studenter fra EU generelt, både for medisin og odontologi. Metoden for studier og eksamener er identisk med den som er i bruk i USA, og oppfyller alle kriteriene til Den europeiske union (europeisk grad). Målet er å trene studentene på en måte som er optimal for å håndtere de daglige kravene til moderne medisin, og forberede dem til en medisinsk karriere.

Hvert år blir det tatt opp rundt 80 studenter til programmet for medisin, og 25 til odontologi. Målet er å gi studentene den type individuell oppmerksomhet som er nødvendig for at de skal lykkes i studiene sine. Studenter som er interessert i forskning kan, allerede det første året, bli med i en av de 20 forskningsgruppene ved det medisinske fakultetet, og delta på nasjonale og internasjonale konferanser.

Det medisinske universitetet er tilknyttet universitetssykehusene i byen, som har mer enn 1800 sykehussenger, 32 000 sykehusinnleggelser og behandler mer enn 160 000 polikliniske pasienter i året. De er utstyrt med moderne teknologi og avansert medisinsk utstyr, og er på lik linje med de ledende sykehusene i EU.

Flere av de medisinske avdelingene på universitetssykehusene i Szczecin, for eksempel ortopedi, hjerte- og brystkirurgi, nevrokirurgi og pediatri, anses som ledende på sine områder blant europeiske sykehus. De utfører noen av verdens mest komplekse behandlinger og operasjoner. Avdelingen for plastisk kirurgi anses som den fremste i Polen.

Flesteparten av akademikerne ved medisinstudiet har spesialisert seg innen klinisk medisin og forskning ved de fremste medisinske sentre i Nord-Amerika og Storbritannia, som de opprettholder kontakt og samarbeider med . Et av de viktigste partnerskapene er med University of Philadelphia i Pennsylvania.

For mer informasjon, besøk universitetets hjemmeside.

Det medisinske universitetet i Bialystok

Det medisinske universitetet i Bialystok ble etablert i 1950, og introduserte sitt 6-årige medisinprogram på engelsk i 2004.

I dag består foreleserne ved det medisinske fakultetet i Bialystok av 85 professorer, 88 leger og rundt 500 akademiske lærere. Per dags dato går det omtrent 300 studenter på det engelske programmet.

Universitetet samarbeider med undervisningssykehuset og barnesykehuset. Gjennom dette samarbeidet fortsetter universitetet å fremme forskningen og teknologien, samt tilby stipend, opplæringsprogram, praksis og studiebesøk til de beste forsknings- og akademiske sentrene rundt verden. De er rangert som et av de beste universitetene i Polen, og fortsetter å utdanne vellykkede leger.

Uteksaminerte elever får graden MD, som er anerkjent rundt i verden. Studenter fra USA, Storbritannia, Canada og andre deler av verden reiser til Bialystok for å bli utdannet i dette dynamiske og moderne programmet. I tillegg er universitetet i dag i diskusjoner med flere land for å sette opp utvekslingsprogrammer med universiteter over hele verden.

For mer informasjon, besøk universitetets hjemmeside.

Det medisinske universitetet i Gdansk

Det medisinske universitet i Gdansk ble grunnlagt i 1945, og det engelske programmet ble introdusert i 2001.

Universitetet tilbyr over 21 programmer innenfor helse og medisin innenfor de fire fakultetene; helsefag, medisin, farmasi og bioteknologi. Over 980 ansatte underviser de 5200 studentene, inkludert 800 studenter på den engelske avdelingen. Læreplanen er basert på strenge europeiske og amerikanske utdanningsstandarder. Dette sikrer at kandidater som går med et doktorgradsstudium, kan søke om lisens til å praktisere medisin i et hvilket som helst land.
Dette er en høyt verdsatt og ettertraktet skole. Det polske departementet for vitenskap og høyere utdanning anerkjente medisinske universitet i Gdańsk for sin vitenskapelige ekspertise i 2012, som et av de ledende nasjonale forskningsinstitusjonene i Europa.

For mer informasjon, besøk universitetets hjemmeside.

Det medisinske universitetet i Krakow

Det medisinske universitet i Krakow startet med sitt første engelske program i 1994. Siden har det blitt stadig mer populært å studere her, spesielt for nordmenn. I dag har nesten 700 studenter uteksaminert fra dette prestisjefulle universitetet.

Universitet tilbyr to medisinske program. Det ene er det 4-årige medisinprogrammet som for kvalifiserte kandidater av før-medisinske universitetsprogrammer med en bachelorgrad eller høyere. Det andre er det 6-årige medisinprogrammet for nyutdannede fra videregående skoler. Krakows medisinske skoleprogrammer overholder amerikanske og europeiske undervisningsstandarder.

Jagiellonian University Krakow Medical School er anerkjent for sin fremragende lærerpersonell samt utenlandske akademikere invitert til forelesning studenter fra USA, Storbritannia, Tyskland og andre land. Skolens filosofi er å fokusere på forskningsferdigheter på områder som genetikk, molekylærbiologi og biokjemi blant mange andre. Universitetet tilknyttet flere sykehus, inkludert Barnas universitetssykehus og Universitetssykehus, en av de mest anerkjente i verden

For mer informasjon, besøk universitetets hjemmeside.

Medisinstudier ved  universitetet i Bialystok

Det medisinske universitetet i Bialystok ble etablert i 1950, og introduserte sitt 6-årige medisinprogram på engelsk i 2004.

 

I dag består foreleserne ved det medisinske fakultetet i Bialystok av 85 professorer, 88 leger og rundt 500 akademiske lærere. Per dags dato går det omtrent 300 studenter på det engelske programmet.

 

Universitetet samarbeider med undervisningssykehuset og barnesykehuset. Gjennom dette samarbeidet fortsetter universitetet å fremme forskningen og teknologien, samt tilby stipend, opplæringsprogram, praksis og studiebesøk til de beste forsknings- og akademiske sentrene rundt verden. De er rangert som et av de beste universitetene i Polen, og fortsetter å utdanne vellykkede leger.

 

Uteksaminerte elever får graden MD, som er anerkjent rundt i verden. Studenter fra USA, Storbritannia, Canada og andre deler av verden reiser til Bialystok for å bli utdannet i dette dynamiske og moderne programmet. I tillegg er universitetet i dag i diskusjoner med flere land for å sette opp utvekslingsprogrammer med universiteter over hele verden.

 

For mer informasjon, besøk universitetets nettside 

 

Medizinstudium in Polen an der Medizinischen Fakultät der Jagiellonen-Universität in Krakau

 Die Jagiellonen Universität ist die älteste Universität in Polen und nach der Karls-Universität in Prag die älteste in Mitteleuropa. Die Medizinische Fakultät der Jagiellonen-Universität begann 1994 mit englischsprachigen Kursen. Die prestigereiche medizinische Universität von Krakau hat jährlich nahezu 700 Studenten, welche dort eine medizinische oder zahnmedizinische Ausbildung absolvieren. Als älteste medizinische Akademie in Polen bietet die Medizinische Universität von Jagiellonian in Krakau zwei sehr angesehene Medizin-Studiengänge auf Englisch an.

Das vierjährige Medizinstudium eignet sich für qualifizierte Absolventen eines vormedizinischen Universitätsprogramms, welche einen Bachelor oder einen höherwertigen Studienabschluss besitzen. Das sechsjährige Programm ist für Absolventen weiterführender Schulen geeignet. Dabei werden die einzelnen Fächer als Blockunterricht abgehalten und mit einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung abgeschlossen. Die Blocklänge umfasst eine oder mehrere Wochen.

Die Medizinische Universität von Jagiellonian stimmt vollständig mit den amerikanischen Lehrstandards überein. In der ersten Hälfte der Ausbildung werden wissenschaftliche Grundlagen vermittelt. Ebenso wird die polnische Sprache unterrichtet, damit Studenten mit Patienten in der Landessprache kommunizieren können. Klinische Kurse, medizinische Theorie und Praxis bilden die zweite Hälfte der Ausbildung.

Die Medizinische Universität von Jagiellonian ist bekannt für ihr außergewöhnlich gutes Lehrpersonal und Interaktion mit Universitäten aus dem Ausland.

Für weitere Informationen, Studiengebühren und Zulassungskriterien könnt ihr die Website der Universität.

Medizinstudium in Polen an der Andrzej Frycz Modrzewski Universität in Krakau

Die Andrzej Frycz Modrzewski Krakow Universität (AFMKU) hat sich, trotz ihrer jungen Geschichte schnell zu einer bekannten akademischen Institution innerhalb der Gruppe der englischsprachigen medizinischen Hochschulen entwickelt.

Gegründet im Jahr  2000 wurde diese progressive Schule in Krakau die erste nicht-öffentliche Universität in Polen, die seit 2015 medizinische Studiengänge anbietet. Die Universität bietet einen modernen Campus mit exzellenten Lehreinrichtungen, Laboren, Universitätshotel, Fernsehstudio und eigener Kunstgalerie.

Die Andrzej Frycz Modrzewski Krakau Universität beansprucht für sich interdisziplinäre Studienkonzepte zu vermitteln,. Hier werden Module des gesamten Studienprogramms interdisziplinär miteinander verbunden. Studenten lernen Anatomie, Histologie und Physiologie während sie Vorträge z.B. zum Verdauungstrakt oder dem Atem-System besuchen. Klinische Fächer, wie Kardiologie und Gastroenterologie werden dabei ebenfalls integriert. Somit erlernen die Studenten schnell die komplexen Verbindungen zwischen verschiedenen medizinischen Disziplinen. Die Schwerpunkte der Universität sind moderne medizinische Trends sowie der frühe Kontakt zu Patienten.

Ausgestattet mit nostalgischem Charme und einer reizenden Kulisse ist Krakau eine der schönsten Städte Polens. Die Stadt bietet eine Fülle an Aktivitäten für junge Menschen, nah gelegene Berge und Parks laden zum Verweilen ein, Bars und Cafés bieten ein abwechslungsreiches Nachtleben.

Für weitere Informationen, Studiengebühren und Zulassungskriterien können Sie die  Website der Universität besuchen.

Medizinstudium in Polen an der Medizinischen Universität Breslau

Nach ihrer Eröffnung im Jahr 1811 gründete die Universität von Breslau (polnisch Wroclaw)  ihre erste medizinische Fakultät im Jahr 1945. Seit diesem Zeitpunkt wuchs die Medizinische Universität Breslau zu fünf Fakultäten und zehn Departments. 2001 eröffnete eine englische Abteilung mit zahlreichen Laboratorien und einem Naturkundemuseum. Damit wurde die Medizinische Universität Wroclaw die größte Universität in der Region. Heute fokussiert man sich dort auf wissenschaftliche Forschung mit vielen Schnittstellen zu Institutionen aus Polen und weltweit. Mit mehr als 26000 Studenten und 1300 Promovierenden ist die Medizinische Universität Breslau bekannt für ihre Weltklasse-Standards in Lehre und Forschung. Studenten, die in dem sechs-jährigen Studienprogramm eingeschrieben sind, lernen in medizinischen, vormedizinischen und klinischen Studien nach europäischen Standards. Die Medizin hat hier eine lange Tradition: Bereits im 13. Jahrhundert wurde das erste Krankenhaus in Breslau gegründet. Wenn Sie hier studieren, treten Sie in die Fußspuren berühmter medizinischer Ikonen wie Alois Alzheimer, Robert Koch und Paul Ehrlich, die hier als Mediziner tätig waren.

Breslauliegt an der Oder und ist die viertgrößte Stadt in Polen.  Mit ihrer vielseitigen Kultur und einer großen studentischen Bevölkerung von über 130000 Personen ist sie eine der jüngsten Städte Polens.

Für weitere Informationen, Studiengebühren und Zulassungskriterien könnt ihr die Website der Universität besuchen. 

Medizinstudium in Polen an der Universität von Ermland und Masuren in Allenstein

Die Universität von Ermland und Masuren in Allenstein (polnisch: Olszytyn) wurde 1999 durch den Zusammenschluss der drei bisher existierenden Hochschulen gegründet. Als eine der jüngsten, neuesten und größten medizinischen Institution in Polen  verfügt die ausgezeichnete medizinische Hochschule von Allenstein über die modernste Ausstattung in Europa. Internationale Studenten, die ein Zertifikat von der Medizinischen Hochschule bekommen, haben hier eine hochwertige Ausbildung genossen, die bewährte Lehrmethoden mit internationalen Standards und Praktika verbindet. Die Universität hat zur Zeit 17 Fakultäten mit mehr als 65 Studienfächern. Die Universität wächst schnell und hat ihren Fokus im medizinischen Bereich auf der Forschung gelegt.

Die Medizinische Hochschule der Universität von Ermland und Masuren nimmt außerdem am Erasmus Austauschprogramm teil. Die Hochschule verfügt über 24 Departments und eine filmreife, futuristischen Infrastruktur. Bereits in mehreren Kategorien hat die Universität Auszeichnungen gewonnen.

Allenstein ist eine kulturell vielseitige Stadt mit einer freundlichen Atmosphäre. Festungsmauern und eine prächtige gotische Burg kennzeichnen die belebte Altstadt. Die Universität von Ermland und Masuren bietet auch eigene kulturelle Aktivitäten für Studenten, einschließlich eines Chors, einer Theatergruppe, sowie Tauch- und Fotografie-Kursen.

Für weitere Informationen, Studiengebühren und Zulassungskriterien könnt ihr die  Website der Universität besuchen.

Wir empfehlen Ihnen, sich für unsere vormedizinischen Kurse einzuschreiben, damit Sie sich erfolgreich auf das Medizinstudium in Polen vorbereiten können.

Über Polen

Polen liegt zentral in Europa mit einer Grenze zu zahlreichen Ländern einschließlich Deutschland,  Tschechien und der Ukraine. Die sandigen Strände und gebirgigen Landschaften ziehen Touristen für eine Vielzahl an Sportarten und Aktivitäten an. Warschau, die Hauptstadt Polens, ist eine der dynamischsten und am besten entwickeltsten Städte Osteuropas. Auch andere polnische Städte wie Krakau, Breslau, Stettin, Gdansk und Poznan sind attraktive Orte für international Studierende. Bildung ist den Polnischen Bürgern sehr wichtig. So haben 90 % der Bevölkerung zumindest einen Hauptschul- oder Realschul-Abschluss. Hier sprechen viele Menschen englisch. Dies sind gute Voraussetzungen für einen einfachen und trotzdem komfortablen Austausch mit internationalen Studenten.

Kontakt

Planlegg en gratis, ikke-forpliktende konsultasjon med en av våre akademiske rådgivere, enten personlig eller via telefon. Vi er her for å hjelpe deg med å komme i gang med en givende karriere i medisin.

Gratis personlig konsultasjon

Møt en av våre akademiske konsulenter, uten kostnad eller forpliktelse, for å diskutere medisinstudiet hos de 46 ulike universitetene som tilbyr medisin i 12 forskjellige europeiske land.

Studier

Berlin Medical Academy sitt forberedende kurs vil gi deg et forsprang til opptaksprøvene, første året med medisinstudiene og starten på drømmekarrieren din i medisin.

Søknad

Bestem hvilken av de 46 universitetene som tilbyr medisin du vil fortsette utdannelsen din på. Våre eksperter hjelper deg med søknadsprosessen uten kostnad.

Opptaksprøver

Når du har fullført kurset ved Berlin Medical Academy er du klar for opptaksprøvene. Vi hjelper deg å forberede og planlegge eksamen.

Opptak og plassering

Etter at du har kommet inn på et universitet, hjelper vi deg med forberedelser og kommer med tips til den nye skolen din.

PROFOSJONELL FORBEREDELSE TIL MEDISINSTUDIER I FØLGENDE LAND

Close Menu