FORBEREDENDE MEDISIN
FOR MEDISINSTUDIER I UTLANDET

Start på reisen mot en vellykket medisinsk karriere
Berlin Medical Academys forberedende medisinkurs er strategisk utviklet basert på akademiske krav fra 46 medisinske universiteter i 12 forskjellige europeiske land. Våre forberedende medisinkurs forbereder studentene til medisinske universiteters inngangseksamener, samt det første året av medisinstudier, i tillegg til å gi studentene en fordel når de starter sin medisinske karriere.

Enkel studieprogramoppføring: Forelesingsforløpet i Berlin Medical Academy dekker en betydelig del av første semester på ditt medisinske studier, i tillegg til å forberede deg til opptaksprøven.

Ta kontakt for å finne ut av dine muligheter

OM OSS

Berlin Medical Academy ligger i hjertet av vakre Berlin. Vi er den eneste skolen i Tyskland som tilbyr studier i forberedende medisin på engelsk og tysk, for lokale og internasjonale studenter.

Vårt mål er å forberede våre deltakere til vellykkede medisinstudier ved ledende universiteter i hele Europa.

Det forberedende medisinkurset er utviklet for potensielle studenter, som ønsker å studere medisin, odontologi, veterinærmedisin, farmakologi og fysioterapi i utlandet på engelsk eller på tysk i Tyskland, Sveits eller Østerrike.

Studenter som deltar på Berlin Medical Academy sitt kurs er godt forberedt til medisinstudiet, med en intensiv forberedelse og økte muligheter for å komme inn ved mange medisinske universiteter. Kurset er bygd opp slik at studentene skal bli best mulig forberedt til opptaksprøvene innen realfag; biologi, kjemi, anatomi, fysikk, matematikk, genetikk og kognitive ferdigheter.

teach

OM PROGRAMMET

Berlin Medical Academy ligger i hjertet av Berlin, og tilbyr et høyt ansett forberedende-medisinsk kurs som forbereder studentene til opptaksprøver og det første året av medisinsk studie på engelskspråklige medisinske universiteter i Europa.

bulb

STUDIESYSTEM

Vårt forberedendemedisinkurs varer i 24 uker, med undervisning 3-4 ganger i uken og inkluderer ca. 450 timer med formell undervisning. Selvstudier, hjemmelekser og simuleringsøvelser fullfører den generelle utdanningen.

icon1

STUDIEPROGRAM

Berlin Medical Academy-kurset består av fem fag: Kjemi, Biologi, Fysikk, Anatomi og Matematikk, i tillegg til forsøk. Studentene forventes å bestå opp imot 6 prøver og en avsluttende eksamen, samt gjennomføre muntlige presentasjoner.

Velkommen til Berlin Medical Academy

Berlin Medical Academy er et akademi som forbereder elevene til medisinstudier og de medisinske opptaksprøvene. Vi fokuserer systematisk på studier innen humanmedisin, veterinærmedisin og tannlegevitenskap ved engelskspråklige universiteter over hele Europa. Kursene våre er undervist av godt kvalifisert fagpersonell og pensumet er opprettet i samsvar med behovet til studentene.

Ao-Univ. Prof. Dr. med. Jörg Wissel.
FRCP, Dekan der Berlin Medical Academy.

icon-pricing

VÅRE FORDELER

Foreleserne ved Pre-Med-kursene våre består utelukkende av erfarne akademikere med bakgrunn i naturvitenskap, som regelmessig underviser på universiteter rundt om i Europa.

application2

TEAMET

Berlin Medical Academy tilbyr klasser i alle relevante fag av det første medisinske semesteret, en liten studiegruppe og en pengene tilbake garanti.

Velkommen til Berlin Medical Academy

Berlin Medical Academy er et akademi som forbereder elevene til medisinstudier og de medisinske opptaksprøvene. Vi fokuserer systematisk på studier innen humanmedisin, veterinærmedisin og tannlegevitenskap ved engelskspråklige universiteter over hele Europa. 

Ao-Univ. Prof. Dr. med. Jörg Wissel.
FRCP, Dekan der Berlin Medical Academy.

icon-pricing

VÅRE FORDELER

Foreleserne ved Pre-Med-kursene våre består utelukkende av erfarne akademikere med bakgrunn i naturvitenskap, som regelmessig underviser på universiteter rundt om i Europa.

application2

TEAMET

Berlin Medical Academy tilbyr klasser i alle relevante fag av det første medisinske semesteret, en liten studiegruppe og en pengene tilbake garanti.

Anbefalinger fra våre norske studenter

FORBEREDELSE TIL MEDISINSTUDIER I FØLGENDE LAND

VÅRE KURS

OKTOBER 2019

ENGELSK FORBEREDENDE-
MEDISINKURS
 • 24 uker
 • 3 – 4 dager per uke
 • 5 timer per dag

JANUAR 2020

ON-LINE ENGELSK FORBEREDENDE-
MEDISINKURS
 • 12 uker
 • 3 – 4 dager per uke
 • 4 – 5 timer per dag
FEBRUAR 2020
ENGELSK FORBEREDENDE-
MEDISINKURS
 • 21 uker
 • 3 – 4 dager per uke
 • 5 timer per dag

APRIL 2020

ENGELSK FORBEREDENDE-
MEDISINKURS
 • 12 uker
 • 4 dager per uke
 • 5 timer per dag
Close Menu