Innen 6 måneder, fikk over 96% av våre utskrevne elever i forberedende medisin tildelt plass ved et Medisinsk Universitet.

Innen 6 måneder, fikk over 96% av våre utskrevne elever i forberedende medisin tildelt plass ved et Medisinsk Universitet.
Berlin Medical Acadamy sine forberedende medisinkurs baner vei for ditt opptak hos et av de 46 medisinske universitetene i 12 EU-land, med engelskspråklige programmer i medisin-, odontologi- og veterinærstudiet.
Innen 6 måneder, fikk over 96% av våre utskrevne elever i forberedende medisin tildelt plass ved et Medisinsk Universitet.

Velkommen til Berlin Medical Academy

Berlin Medical Academy er et akademi som forbereder elevene til medisinstudier og de medisinske opptaksprøvene. Vi fokuserer systematisk på studier innen humanmedisin, veterinærmedisin og tannlegevitenskap ved engelskspråklige universiteter over hele Europa. Kursene våre er undervist av godt kvalifisert fagpersonell og pensumet er opprettet i samsvar med behovet til studentene.

Ao-Univ. Prof. Dr. med. Jörg Wissel.
FRCP, Dekan der Berlin Medical Academy.

Kontakt oss for veiledning

OM OSS

Berlin Medical Academy ligger i hjertet av Berlin. Tre ganger i året (oktober, februar, april) tilbyr vi forberedende medisinkurs i medisin. Kurset vårt er den ideelle forberedelsen til medisinstudier i Europa.

biology02_130

VÅRE FORDELER

Foreleserne ved Pre-Med-kursene våre består utelukkende av erfarne akademikere med bakgrunn i naturvitenskap, som regelmessig underviser på universiteter rundt om i Europa.

biology03_130-1

TEAMET

Berlin Medical Academy tilbyr klasser i alle relevante fag av det første medisinske semesteret, en liten studiegruppe og en pengene tilbake garanti.

OM PROGRAMMET

Berlin Medical Academy ligger i hjertet av Berlin, og tilbyr et høyt ansett forberedende-medisinsk kurs som forbereder studentene til opptaksprøver og det første året av medisinsk studie på engelskspråklige medisinske universiteter i Europa.

STUDIESYSTEM

Vårt forberedendemedisinkurs varer i 24 uker, med undervisning 3-4 ganger i uken og inkluderer ca. 450 timer med formell undervisning. Selvstudier, hjemmelekser og simuleringsøvelser fullfører den generelle utdanningen.

STUDIEPROGRAM

Berlin Medical Academy-kurset består av fem fag: Kjemi, Biologi, Fysikk, Anatomi og Matematikk, i tillegg til forsøk. Studentene forventes å bestå opp imot 6 prøver og en avsluttende eksamen, samt gjennomføre muntlige presentasjoner.

FORBEREDELSE TIL MEDISINSTUDIER I FØLGENDE LAND

VÅRE KURS

OKTOBER 2019

ENGELSK FORBEREDENDE-
MEDISINKURS

 • 24 uker
 • 3 – 4 dager per uke
 • 5 timer per dag
JANUAR 2020
ON-LINE ENGELSK FORBEREDENDE-MEDISINKURS
 • 12 uker
 • 3 – 4 dager per uke
 • 4 – 5 timer per dag
FEBRUAR 2020

ENGELSK FORBEREDENDE-
MEDISINKURS

 • 21 uker
 • 3 – 4 dager per uke
 • 5 timer per dag

APRIL 2020

ENGELSK FORBEREDENDE-MEDISINKURS

 • 12 uker
 • 4 dager per uke
 • 5 timer per dag
Close Menu