Medisinstudier i utlandet: kurs for studenter fra hele verden

I mange vestlige, industrialiserte land er medisinstudiestedene enten manglende eller har så høye studieavgifter at man sitter igjen med en enorm gjeld etter studiene. Mange potensielle studenter blir derfor tiltrukket av engelske medisinstudier, spesielt i Øst-Europa, for å raskere kunne oppfylle drømmen sin om å bli lege.

Mange kjente europeiske fakulteter tilbyr nå studieprogrammer på engelsk for studenter fra hele verden.

Sofistikerte medisinstudier i utlandet garantert

Nyutdannede fra de engelske medisinstudieprogrammene kan jobbe i alle land i EU og i USA. Disse programmene åpner veien for en vellykket karriere innen medisin, og i løpet av denne tiden vil du også forbedre viktige flerkulturelle ferdigheter.

Det første trinnet – å velge riktig universitet

Det første vellykkede skrittet for å studere medisin i utlandet er å velge et universitet som oppfyller dine egne ønsker, ideer og forventninger på best mulig måte.

Det perfekte valget er ikke naturlig, fordi du må oppfylle de relevante opptakskravene og passere opptaksprøven.

Vi vil forberede deg med kursene våre intensivt og metodisk for kravene til medisinsk skole i utlandet og i Tyskland. Under vårt kurs i forberedende medisin gir vi deltagerne våre verktøyene de trenger for å nå drømmen sin om å studere medisin.

Detaljert informasjon om alle medisinske utdannelsesinstitusjoner i Europa, de engelske programmene for allmennmedisin, odontologi, veterinærmedisin, farmakologi og fysioterapi finner du på venstre side.

I tillegg kan vi også gi deg råd underveis i kurset for forberedende medisin om studiemuligheter, kostnader og kriteriene for å komme nærmere drømmejobben.

First Faculty of Medicine – Charles University in Prague

The Second Faculty of Medicine Univerzity Karlovy

The Leading Medical Programmes in the Baltics

Medical University of Lodz

A medical student abroad – MD programs at PUMS

Comenius university, Faculty of Medicine and Dentistry

Palacký University – Faculty of Medicine and Dentistry

Pavol Jozef Šafárik University in Košice, the Faculty of Medicine

Medical University of Plovdiv

Study in Hungary, in Europe at the University of Debrecen

Welcome to Semmelweis University!