Studieprogram med fremragende omdømme

Medisinstudier i Polen rangerer blant de mest ettertraktede opplæringsmulighetene med høyest kvalitet i hele Europa. Dette er på grunn av de høye faglige kravene til polske universiteter, og deres gode omdømme fra sine nyutdannede. Derfor er det et økende antall tyske studenter som bevisst velger å studere medisin i Polen. I motsetning til universiteter i andre land, er medisinstudier på engelsk et karakteristisk trekk ved polske universiteter. Det bruker Amerika-inspirerte metoder for å lære medisin. Etter eksamen fra medisinstudiet i Polen, kan nyutdannede arbeide som leger eller fortsette med spesialisert opplæring i alle EU-land og USA.

God forberedelse for tyske studenter

Berlin Medical College er en av de ledende skolene som forbereder tyske studenter til medisinstudier i Polen og andre land. Det er ni medisinske universiteter i Polen som tilbyr medisinstudier på engelsk. Blant de største universitetene er:

  • Warszawa Medisinske Universitet
  • Pomeranian Medisinske Universitet Stettin

Medisinstudier i Polen ved det Medisinske Universitet i Warszawa

Universitetet i Warszawa ble etablert i 1809. I over 200 år har skolen produsert høyt kvalifiserte leger. I dag er det den største medisinskolen i Polen, og en av de mest prestisjetunge. 

Fakultetet ved MUW har et nasjonalt og internasjonalt rykte for å ligge i forkant av vitenskap og medisinsk praksis.

Studieprogram

Universitetet i Warszawa tilbyr en rekke program på engelsk, blant annet medisin og odontologi.

Grenen av universitetet som tilbyr program på engelsk ble etablert i 1993. I dag tilbys det et seksårig løp i medisin for de som kommer rett fra videregående, og et fireårig løp for de med en bachelorgrad.

Grader

Nyutdannede fra hvert av de medisinske løpene får en MD-grad og medisinsk sertifisering som anerkjennes i hele EU, Nord-Amerika og de fleste andre land i verden.

Nyutdannede fra odontologistudiet får en Doctor of Dentistry (DMD)-grad og sertifisering som er tilsvarende internasjonalt anerkjent.

Beliggenhet

Universitetet ligger Polens hovedstad, en av de mer dynamiske og utviklede byene i Øst-Europa. Warszawa er et senter for det politiske og økonomiske liv med sosial og kulturell betydning. Byen blir stadig høyere rangert i verden som et attraktivt sted å bo.

Warszawa tar i mot mer enn 200.000 utenlandske studenter hvert år.

Andre europeiske byer er lett tilgjengelig fra Warszawa med ulike former for omfattende transport og internasjonale flyplasser.

Medisinstudier i Polen ved Pomeranian Medisinske Universitet i Szczecin

Pomeranian Medisinske Universitet i Szczecin, Polen, ble etablert i 1948, og har siden den gang utdannet mer enn 8000 leger og 3500 tannleger.

Studiene i allmennmedisin og odontolodi på engelsk startet i 1996. I dag er rundt 500 utenlandske studenter i programmet, hovedsakelig fra Tyskland, Sverige, Norge, Tyskland, Amerika og Canada.

Universitetet regnes som en av de ledende medisinske universitetene i Polen, og det engelskspråklige programmet er svært etterspurt blant polske studenter og studenter fra EU generelt, både for medisin og odontologi. Metoden for studier og eksamener er identisk med den som er i bruk i USA, og oppfyller alle kriteriene til Den europeiske union (europeisk grad). Målet er å trene studentene på en måte som er optimal for å håndtere de daglige kravene til moderne medisin, og forberede dem til en medisinsk karriere.

Hvert år blir det tatt opp rundt 80 studenter til programmet for medisin, og 25 til odontologi.   Målet er å gi studentene den type individuell oppmerksomhet som er nødvendig for at de skal lykkes i studiene sine. Studenter som er interessert i forskningsverden kan, allerede det første året, bli med i en av de 20 forskningsgruppene ved det medisinske fakultetet, og delta på nasjonale og internasjonale konferanser.

Det medisinske universitetet er tilknyttet universitetssykehusene i byen, som har mer enn 1800 sykehussenger, 32 000 sykehusinnleggelser og behandler mer enn 160 000 polikliniske pasienter i året. De er utstyrt med moderne teknologi og avansert medisinsk utstyr, og er på lik linje med de ledende sykehusene i EU.

Flere av de medisinske avdelingene på universitetssykehusene i Szczecin, for eksempel ortopedi, hjerte- og brystkirurgi, nevrokirurgi og pediatri, anses som ledende på sine områder blant europeiske sykehus. De utfører noen av verdens mest komplekse behandlinger og operasjoner. Avdelingen for plastisk kirurgi anses som den fremste i Polen.

Flesteparten av akademikerne ved medisinstudiet har spesialisert seg innen klinisk medisin og forskning ved de fremste medisinske sentre i Nord-Amerika og Storbritannia, som de opprettholder kontakt og samarbeider med . Et av de viktigste partnerskapene er med University of Philadelphia i Pennsylvania.