Kurs i forberedende medisin: Systematisk forberedelse for en perfekt start

utarbeidelsen av programmet for Berlin Medical Akademi er utviklet basert på de faglige kravene til ledende europeiske universiteter for å forberede deg på en best mulig måte til medisinstudier i europeiske land.

Dine fordeler:

 • Ingen finansiell risiko: Full refusjon av studieavgift eller gratis oppfriskningskurs hvis du ikke består opptaksprøven (med sluttresultat 70% og høyere på det engelske programmet).
 • Enkel inngang til studiet: Kurset i forberedende medisin dekker en stor del av første semester i medisin og gjør det lettere å komme inn på studiet.
 • Sertifikat: Sertifikatet vil anerkjennes av mange europeiske og internasjonale universiteter
 • Undervisningsspråk tysk eller engelsk: Fremmer språkferdigheter og er en ideell forberedelse til å studere hjemme og i utlandet.
 • Uanstrengte søknadsformaliteter: Gratis hjelp med alle formaliteter i søknadsprosessen ved europeiske universiteter / opptaksprøve og søknadsformaliteter fra vårt institutt

MÅLSETTINGER:

 • Kurset i forberedende medisin ved Berlin Medical Akademi forbereder potensielle studenter systematisk til opptaksprøver og en vellykket gjennomføring av medisinstudiet i europeiske land. Små klasser gir mulighet for individuell og intensiv oppfølging og vellykket forberedelse til opptaksprøver, spesielt ved europeiske universiteter med engelske studieprogrammer.
 • Undervisning, pensumlitteratur, tester og lekser, samt kommunikasjon med forelesere, vil foregå på engelsk under hele kurset. ,
 • Kurset i forberedende medisin på tysk er spesielt designet for de som ønsker å forberede seg til opptaksprøver ved tyske universiteter, eller ønsker å søke på tyske medisinstudier i utlandet.

Til toppen av siden

Kurs:

 • Vårt kurs i forberedende medisin varer i totalt 24 uker (ikke inkludert ferie) med ca 400 leksjoner. Leksjonene foregå tre dager i uken. Som på universitetet forventer vi at det bedrives selvstudium for å kunne gå i dybden av det man lærer i timene. Under selvstudiumtiden forventer vi at studenter gjør lekser og oppgaver, testforberedelser og lesing av forelesningsmateriale. Dette vil gi deg en smak på livet som en medisinstudent ved universitetet.
 • Våre erfarne instruktører veileder deg utenfor klassene.

Til toppen av siden

Emner:

 • Kurset i forberedende medisin består av fem emner:
 • Biologi (60 leksjoner) – cellebiologi, genetikk, evolusjon.
 • Kjemikalier (120 leksjoner) – uorganisk kjemi, organisk kjemi, innføring i biokjemi.
 • Fysikk (120 leksjoner) – Mekanikk, elektrisitet, optikk, lys og bølger, og biofysikk.
 • Anatomi (60 leksjoner) – menneskekroppens systemer.
 • Matematikk (30 timer) – størrelsesordener, prosentregning, logaritmer, geometri, konsentrasjonsberegning.

Prestasjonen i hvert emne spores via:

 • 6 tester og en avsluttende eksamen
 • 100 spørsmål som lekser
 • 4 muntlige presentasjoner

Den endelige karakteren settes sammen av:

 • Lekser og testdeltakelse i hvert emne. (Teller 30% av karakteren)
 • Fire muntlige presentasjoner per emne. (Teller 20% av karakteren)
 • Muntlig og skriftlig avsluttende eksamen i hvert emne. (Teller 50% av karakteren)
 • Et emne ansett som bestått om sluttresultatet er minst 70%. Vi forventer at deltakerne har et oppmøte på minst 90% i alle emner.

Til toppen av siden