Forberedende medicinkursus – så du kan læse medicin i Europa

Anmod om et opkald tilbage og start dine ansøgninger til medicinsk skole.

Forberedende medicinkursus – så du kan læse medicin i Europa

Kontakt os for mere information om vores pre-med studier:​

Pre-medical kursus - så du kan læse medicin på et medicinsk universitet i Europa

Kickstart din medicinske karriere med os

Om vores pre-med kurser

Berlin Medical Academy’s engelsksprogede pre-med kurser er strategisk udviklet og baseret på de akademiske adgangskrav, som mere end 40 forskellige medicinske universiteter i 12 forskellige lande i EU har. Dertil kommer, at vores kurser også giver adgang til medicinske universiteter i Storbritannien og USA. Vi eksisterer med det formål at hjælpe dig, en potentiel medicinstuderende, med at bestå de adgangsgivende eksaminer og samtidig få en god start på dit medicinstudie i Europa. Vi giver dig en ægte fordel, når du skal begynde din karriere inden for medicin.

Vores forberedende medicinkurser kan tages over enten 12, 21 eller 24 uger og inkluderer undervisning i biologi, almen kemi, organisk kemi, matematik, fysik, anatomi og kognitive færdigheder. Du bliver undervist af professionelle undervisere med mange års erfaring og ekspertstatus inden for hvert deres område. Undervisningen bliver komplimenteret med selvstudier, hvor de studerende forventes at udvide deres viden og grave dybere ned i de emner, som bliver introduceret i undervisningen.

Ingen finansiel risiko

Med vores pengene-tilbage garanti kan du tage de første skridt mod en medicinsk karriere uden at skulle bekymre dig om, hvorvidt din investering kan betale sig. Det kan den! Vi er faktisk så sikre på vores dygtige undervisere, vores strategiske pensum og vores elevers dygtighed, at vi glædeligt tilbyder en pengene-tilbage garanti. Men eftersom vores studerende er så velforberedte til de adgangsgivende eksaminer, har vi endnu ikke haft nogle elever, som har bedt om at få deres penge tilbage.

Hvorfor læse medicin i Europa?

Mange studerende har svært ved at komme ind på medicinstudiet i deres egne hjemlande. Det kan skyldes alt fra meget høje undervisningsafgifter, manglende niveau af enkelte fag eller stor konkurrence om få pladser.

Når du deltager i et medicinsk studieprogram på engelsk, øges dine chancer for at komme ind på et medicinsk studie i Europa markant. Samtidig giver det den studerende en unik, kulturel oplevelse og en langt mere glidende ansøgningsproces.

Forbered dig på bestemt adgangseksaminer på dit foretrukne universitet i Europa

Vi kan hjælpe dig med at nå dit fulde potentiale, inden du skal tage en adgangsgivende eksamen på dit foretrukne universitet i Europa, som tilbyder studier inden for medicin, odontologi (tandlæge) eller veterinærmedicin.

Forbered dig på BMAT

Med et forberedende medicinkursus hos Berlin Medical Academy bliver du velforberedt til at tage BMAT. BMAT (eller BioMedical Test) bruges af universiteter for at teste dit potentiale for at gennemføre en medicinsk uddannelse. Testen består af multiple-choice, problemløsning, kritisk tænkning og skrevne opgaver inden for naturvidenskab og matematik. BMAT er blandt andet en del af optagelsesprocessen på universiteter i Storbritannien som Oxford, Cambridge, Edinburgh og London Universitet. Testen bliver også brugt på universiteter i Ungarn, Kroatien og Holland.

Forbered dig på IMAT

IMAT (The International Medical Admissions Test) er en adgangsgivende eksamen, som bruges af alle medicinske universiteter i Italien, som tilbyder engelske medicinstudier. Testen er designet for at tjekke hvor egnet du er til at læse medicin. Den er baseret på problemløsning, data analyse og generel viden om naturvidenskaben. Det er en multiple-choice test, som finder sted i september hvert år. Hvis du vil være helt sikker på at være godt forberedt til dit medicinstudie på et Italiensk universitet, bør du overveje at deltage i et pre-med kursus hos Berlin Medical Academy, som netop er designet med tanke på IMAT pensum. IMAT bruges på Italienske universiteter i byer som Bologna, Mila, Rom, Napoli, Bari og Pavia.

Forbered dig på dine SATs i biologi, kemi og fysik

SATs (Standard Assessment Tests) benyttes ofte i forbindelse med universiteters adgangsgivende eksaminer, og SATs i biologi, kemi og fysik bliver specielt brugt, hvis du ønsker at søge ind på en medicinsk uddannelse. Testen er designet til at vurdere, hvor klar du er til at læse en universitetsuddannelse, og de kræver derfor en bred viden med udgangspunkt i det videnskabelige felt. Vores pre-med kurser er designet til at forberede dig på dine SATs, så du føler dig godt rustet til at tage testen.

Forbered dig på MCAT

MCAT (The Medical College Admission Test) er en computerbaseret adgangseksamen for potentielle medicinstuderende i Amerika, Canada og Caribbean. Det er for studerende, som ønsker at søge inde på en 4-årig MD uddannelse via et Graduate Entry Program. Det er en lang eksamen, som er designet til at vurdere dine evner til at løse problemer, tænke kritiske og foretage videnskabelige analyser samt din generelle viden inden for naturvidenskaben. Det er vigtigt, at du går ind til din MCAT velforberedt og med selvsikkerhed. Det kan vi hjælpe dig med hos Berlin Medical Academy.

Fordelene ved at tage et forberende medicinkursus med Berlin Medical Academy inkluderer:

 • Lettere adgang til medicinstudiet: Med et medicinforberende kursus fra Berlin Medical Academy bliver du undervist i alt det, du skal vide for at bestå den adgangsgivende eksamen, og samtidig komme godt igennem dit første semester på medicinstudiet.
 • Et certifikat ved gennemførsel at kurset: Dette certifikat er anerkendt af flere Europæiske og Engelske medicinske universiteter
 • BMAT, IMAT, SAT og MCAT: Vores pensum dækker over alle de emner, som du kunne støde på i disse tests.
 • Undervisning på engelsk: Du forbedrer dine engelskkundskaber ,og dit ordforråd inden for medicin på engelsk.
 • En gnidningsfri tilmeldingsproces: Vi tilbyder at hjælpe dig med din ansøgningsproces og forbereder dig på de adgangsgivende eksaminer på mere end 40 universiteter i Europa.

PENSUM

KURSER:

Berlin Medical Academys engelske pre-med kurser forløber over 21 eller 24 uger (inklusiv ferier). Forelæsninger afholdes 3-4 dage om ugen i 4-5 timer om dagen. Derudover er der også mere end 1.000 timers selvstudie, over 10.000 spørgsmål & svar til hjemmearbejde og mere end 40 øvelser og simulationer. De studerende har også muligheden for at tage et mere intensivt lynkursus med en varighed på 12 uger.

For at forberede dig bedst muligt på dine medicinske universitetsstudier har vi inkluderet tid til selvstudie i løbet af kurser, hvor du har mulighed for at dykke endnu dybere ned i den viden, som du har fået i løbet af dine forelæsninger. Ved behov er vores undervisere også tilgængelige til at hjælpe dig uden for klasseværelset.

EMNER:

Det fulde pensum for vores pre-med kusus består af fem emner samt laboratorieundervisning:

 • Kemi – organisk kemi, uorganisk kemi, introduktion til biokemi
 • Biologi – evolution, cellebiologi, genetik
 • Fysik – mekanik, elektricitet, optik, lys, lyd og bølger samt biofysik
 • Anatomi – den menneskelige krop og dens funktioner
 • Matematik – størrelsesordner, procentberegninger, logaritmer, geometri, koncentrationsberegning.
 • Laboratorie dage – kemi og biologi

De studerende binder sig desuden til:

 • Op til 6 semester eksaminer og en afsluttende eksamen
 • 10-12 mundtlige præsentationer
 • Over 10,000 spørgsmål til hjemmearbejde
 • Over 40 simulationer og øvelser
 • Deltagelse i små klasser på omtrent 25 studerende
 • Omkring 1.000 selvstudie timer
 • Omkring 20 laboratorietimer (anatomi, biologi, og kemi)
 • Obligatorisk deltagelse til forelæsninger

Din endelige karakter er baseret på:

 • Hjemmearbejde og testresultater (gælder for 30% af din karakter)
 • Mundtlige præsentationer (gælder for 20% af din karakter)
 • Mundtlige og skrevne afsluttende eksaminer (gælder for 50% af din karakter)

Som studerende har du bestået kurset, hvis du opnår et slutresultat på 70% eller mere. De studerende forventes at deltage i minimum 90% af alle lektioner.

(Dette er blot et eksempel på et langt mere udtømmende pensum)

 BIOLOGI:

 • Struktur og funktion af store biologiske molekyler: Polymererne diversitet, proteiner, kulhydrater, lipider og nukleinsyre
 • Celleoverfladestrukturer: Binær fission og konjugation i bakterier, motilitet, intern organisering og DNA (nukleoid, plasmid)
 • Eukaryotisk cellestruktur og funktion: Cytoskelet, plasmamembran, kategorisering, endomembran system: endoplasmatisk retikulum, golgi-apparat og lysosom, cellekernen samt ribosomer og mitokondrier
 • Cellekommunikation: Celleforbindelser, lokal og langdistance signalering, cellesignalernes stadier samt kemiske beskeder og receptorer
 • Celle cyklus: Mitosis og meiose, cellulær organisation af genetisk materiale, faser i cellers cyklus, mitotisk spindel, cytokine, cellulær organisering af genetisk materiale, stadierne for mitose og meiose, en sammenligning af mitose og meiose og dannelsen af generisk variation hos afkom
 • Cellulær respiration og fermentering: Katabolske veje og produktionen af ATP, stadierne i cellulær respiration (glykose, oxidation, citronsyre cyklus, oxidativ fosforylering), typer af fermentering og anaerob respiration.
 • Virusser: Virussygdomme, udviklingen af nye virusser, virussers struktur, generelle træk ved den virale replikationscyklus, viroider og prioner.
 • Bakterier og arkebakterier: Cellers overfladestruktur, motilitet, indre organisering, reproduktion og tilpasning. Diverse ernæringsmæssige og metaboliske tilpasninger – ilt og nitrogen metabolisme, samarbejde. Rollen i biosfæren (kemisk genanvendelse, miljømæssige interaktioner). Nyttig og skadelig påvirkning af prokaryot på mennesker.
 • Protister: Strukturel og funktionel diversitet i protister, protisternes rolle i økosystemet.
 • Svampe: Ernæring og økosystem. Praktisk brug af svampe, deres struktur, seksuel og aseksuel reproduktion, svampe som patogen.
 • Kromosom og molekylær basis for arv: DNA som et genetisk materiale, den strukturelle model for DNA, det kromosomale grundlaf for køn, arven af X- eller Y-bunde gener, veksling mellem antallet af kromosomer og strukturen, menneskelige lidelser på grund af ændringer i kromosomer, arv af organelle gener, kromosomers struktur.
 • Genetiske mekanismer: Genetiske koder; strømmen af genetisk information; Replikation: base reducering til en stamme, syntese af nye DNA strenge; Transskription: Molekylære komponenter til transskription, post-transkriptionelle modifikationer (veksling af mRNA ender, RNA splejsning); Gengivelse: molekylære komponenter af processen; opbygning af polypeptid; typer af mutationer, regulering af genudtryk (promotor, transskriptions faktorer).
 • Vævs- og kropsmembraner: Struktur og fysiologi af: bindende, muskel, epitel og nervevæv, serøs, slimhinde, synovial og kutane membraner.

 

ANATOMI:

 • Sanser: Hørelse og balance. Visuel opfattelse. Smag. Lugt. Typer af sensoriske receptorer.
 • Nervesystemet: Nervesystemet organisering. Det centrale nervesystem. Organiseringen af den menneskelige hjerne. Det perifere nervesystem: Motorisk og autonom nervesystem. Glia. Blod-hjerne barriere. Sygdomme i nervesystemet.
 • Neuroner, synapser og signalering: Neuroners struktur og funktioner. Hvile- og handlingspotentiale. Udførelse af handlingspotentialer. Postsynaptisk potentiale. Neurotransmisttere.
 • Hormoner og det endokrine system: Intercellulær kommunikation. Endokrint væv og organer. Kemiske klasser af hormoner. Adskillige effekter af hormoner. Simple hormonveje. Feedback regulering.
 • Immunsystemet. Medfødt og adaptiv immunitet: Antigen. Antistof. Det humorale immunforsvar. Det celleformidlende immunforsvar. Inflammatorisk reaktion. Immunologisk hukommelse. Allergier. Immunisering (vaccination).
 • Hjertekar sygdomme: Opbygning af det menneskelige kredsløbssystem. Hjertet og hjertets rytmiske taks. Blodkarrenes struktur og funktioner. Blodtryk. Blodets sammensætning og funktion.
 • Åndedrætssystemet: Organisering af det menneskelige åndedrætssystemet. Negativ vejrtrækning. Hæmoglobin.
 • Fordøjelsessystemet og ernæring: Essentielle næringsstoffer. Mangler i diæten. Opbygning af det menneskelige fordøjelsessystem. Kemisk fordøjelse in det menneskelige fordøjelsessystem. Tand-tilpasning.
 • Menneskelige reproduktion og udvikling: Kvindelig og mandlig reproduktion anatomi. Hormonel kontrol af det reproduktive system. Gametogenese. Undfangelse. Embryonisk udvikling. Fødsel.
 • Osmoregulering og udskillelse: Udskillelsesorganer. Nyrestruktur. Opbygning og funktion af nephron. Nyrefunktionen, vandbalance og blodtryk.

 

KEMI:

 • Atomer: Atom teori. Elementerne og atom numre, isotoper og atomisk vægt.
 • Det periodiske system: Det periodiske system og dets karakteristika af forskellige grupper. Elektronisk struktur af atomer og elektroner konfigurering. Elektroners opbygning og det periodiske system, electron-dot synboler.
 • Ioniske bindinger: Oktet reglen for ioner og ioniske bindinger. Periodiske egenskaber, ion formationers formler, navngivning af ioniske forbindelser. Nogle egenskaber af inoniske forbindelser, H + og OH – ioner: en introduktion til syrer og baser.
 • Molekylære bindinger: Kovalente bindinger og det periodiske system. Adskillige kovalente bindinger og koordinerede kovalente bindinger. Karakteristika ved molekylære forbindelser, molekylære formler og Lewis strukturer. Polære kovalente bindinger og elektronegativitet, polære molekyler, navngivning af binære molekyle forbindelser. Klassificering og balancering af kemiske reaktioner. Klasser af kemiske reaktioner. Kemiske beregninger og balancering af kemiske beregninger. Syrer, baser og neutraliserende reaktioner. Redoxreaktioner.
 • Mol og masse forhold: Mol- og Avogadros nummer, Gram-mole konverteringer.
 • Reaktionshastigheder og kemisk ligevægt: Endotermiske og eksotermiske kemiske reaktioner. Faktorer, som har indflydelse på kemiske reaktioner. Kemisk ligevægt, konstant ligevægt.
 • Radioaktiv kemi: radioaktivitet, radioaktiv halveringstid.
 • Fysiske mængder: Det metriske enhedssystem, det metriske længdesystem, metriske masseenheder, metriske volumenenheder, betydelige figurer/tal
 • Grundlæggende love i kemien: Loven om bevarelse af masse, loven om bestemte proportioner, loven for flere proportioner
 • Kemiske udregninger: Mol konceptet og kemiske formler. Beregninger med kemiske ligninger. Udregninger indeholdende volumen og koncentration.
 • Opløsninger: Blandinger og opløsninger. Dele af koncentrationen. Opblandinger i opløsninger: elektrolytter.
 • Syrer og baser: Syrer og baser i vandholdige opløsninger. Almindelige syrer og baser. Brønsted-Lowry definitionen af syrer og baser. Syrespaltning konstanter. Syre og baser styrker. Nogle almene syre-base reaktioner. Syre- og baseindhold i saltopløsninger.
 • Buffere: Måling af syre i vandholdige opløsninger: pH, buffer opløsninger, titrering
 • Introduktion til organisk kemi: Alkaner: Organiske molekylers karakter. Strukturen af organiske molekyler: Alkaner og deres isomer. At tegne organiske strukturer, formen på organiske molekyler, navngivning af alkaner, alkaners egenskaber og alkaners reaktioner.
 • Cycloalkaner: Tegn og navngivning af cycloalkaner.
 • Alkener og alkyner: Navngivning af alkener og alkyner. Alkeners struktur: cis-trans isomerer. Alkener og alkyners egenskaber. Typer af organiske reaktioner. Alkener og Alkyners reaktioner.
 • Aromatiske bindinger: Alkene polymer. Aromatisk forbindelser og strukturen af benzen. Navngivning af aromatiske bindinger og aromatiske bindingers reaktioner.
 • Alkohol: De mest almindelige alkoholler. Navngivning af alkohol. Alkohols egenskaber, syre i alkohol og alkohols reaktioner.
 • Fenol: Almindelige fenoler, syre i fenoler.
 • Forbindelser med Oxygen, Svovl eller halogen: Ætere, thioler og disulfider, Halogenholdige bindinder.
 • Aminer: Aminers egenskaber, heterocykliske nitrogen forbindelser, basisniveau af aminer.
 • Aldehyd: Carbonylgruppen, navngivning af aldehyder, aldehyders egenskaber, de mest almindelige aldehyder, oxidering af aldehyder og reduktioner af aldehyder.
 • Ketoner: Navngivning af ketoner, ketoners ege skaber, mest almindelige ketoner og reduktioner af ketoner.
 • Carboxylsyre og deres afledninger: egenskaber og navne, nogle almindelige carboxylsyrer, mængden af syre i carboxylsyrer, carboxylsyrers reaktioner: dannelse af ester og amid, hydrolyse af ester og amid.
 • Aminosyrer og proteiner: Aminosyrers struktur, syre-base egenskaber hos aminosyrer, kemiske egenskaber hos proteiner.
 • Enzymer og vitaminer: Enzymer som katalysatorer, hvordan enzymer virker, vitaminer og mineraler.
 • Kulhydrater: klassificering af kulhydrater. D og L familierne af sukker: tegne sukker molekyler. Glukoses struktur, disakkarider, maltoses struktur. Nogle vigtigt polysakkarider og kulhydraters egenskaber.
 • Lipider: Struktur og klassifikationer af lipider, fede syrer og deres ester. Fedt og oliers egenskaber.
 • Nuklear syre og protein syntese: DNA, kromosomer og gener; kompositionen af nuklear sure; nuklearsyrekæders struktur; baseparring i DNA: Watson-Crick modellen.

 

FYSIK:

 • Dynamikker: Kraft, masse, Newtons 1., 2. og 3. Lov. Frit-legeme diagrammer, kontaktkraft, normalkraft og friktionskraft. Lineær momentum, impuls, bevaring af momentum, elastiske og in-elastiske kollisioner, massecenter og transnational bevægelse.
 • Elektriske strømme: Elektrisk bølger, Ohm’s lov, elektrisk modstand og modstandselementer, elektrisk strøm, EMF og terminal spænding, modstandselementer i serier og paralleller, Kirchhoffs regler.
 • Elektrisk felt: Elektrisk opladning, statisk elektricitet, fremkaldt opladning, elektrisk område, område linjer, potentiel elektricitet, ækvipotentielle linjer, spændinger, Coulomb’s lov, ledere og dialektrikum, ladningsfordeling, kapacitans, opbevaring af elektrisk energi, kondensatorer i serier og paralleller.